08 mar 2016 06:00

08 mar 2016 10:09

Studentboende stängs mitt i terminen

SKÖVDE: Svår bostadssituation för utländska studenter

Studentboendeti Hasslum stängs mitti terminen. Ett stort antal utländska studenter tvingas nu leta efter ny bostad.
– Det är en jättetuff situation för dem, säger Elin Tomasdottir, studentbostadskoordinator på högskolan.

Fastighetsförvaltaren Movant som även driver Skövde Praktiska gymnasium i området, har sagt upp samtliga boende i huset, vilket drabbar ett flertal av de utbytesstudenter som studerar vid Högskolan i Skövde. I fastigheten bor även ett fåtal gymnasieelever som studerar på Praktiska.

Familjer

Bland de högskolestudenter som bor i Hasslum är några familjer med barn, där minst en av föräldrarna är studerande.

– För dem blir det extra jobbigt att hitta en ny bostad med så kort varsel och med tanke på bostadssituationen i Skövde. Det är brist både på studentboenden och vanliga lägenheter och vi har bara några enstaka singelrum att förmedla i dagsläget, säger Elin Tomasdottir.

Enligt högskolans studentboendekoordinator har studenterna haft boendeavtal med en månads uppsägning. En fördel när man själv väljer att flytta ut men en stor nackdel när man blir uppsagd. Högskolan kommer att försöka hjälpa studenterna att hitta nya boenden men tidpunkten är inte den bästa - mitt i terminen och med kort varsel.

– En del studenter har kort tid kvar att läsa och då är det ännu tuffare att få ett nytt bostadskontrakt, säger Elin Tomasdottir på högskolan.

Enligt uppgift till SLA ska de boende i det första skedet tagit emot beskedet om uppsägningen via lappar som satts upp på dörrar i fastigheten. Där fanns information om att studenterna hade fram till den 31 maj att flytta ut ur byggnaden för att ge plats åt annan verksamhet, men planerade ombyggnationer tvingar ett flertal att redan i mars byta våning före utflyttning.

Jarl Uggla, vd på Movant, menar att allt har gått korrekt till och att de boende både har fått skriftlig och muntlig information.

– Jag kan förstå deras situation och att det är en svår bostadsmarknad men så vitt jag vet har vi skött detta korrekt, säger han.

Vad händer nu med fastigheten?

– Vi har ett hyresavtal med Skövde kommun.

Fastighetsförvaltaren Movant som även driver Skövde Praktiska gymnasium i området, har sagt upp samtliga boende i huset, vilket drabbar ett flertal av de utbytesstudenter som studerar vid Högskolan i Skövde. I fastigheten bor även ett fåtal gymnasieelever som studerar på Praktiska.

Familjer

Bland de högskolestudenter som bor i Hasslum är några familjer med barn, där minst en av föräldrarna är studerande.

– För dem blir det extra jobbigt att hitta en ny bostad med så kort varsel och med tanke på bostadssituationen i Skövde. Det är brist både på studentboenden och vanliga lägenheter och vi har bara några enstaka singelrum att förmedla i dagsläget, säger Elin Tomasdottir.

Enligt högskolans studentboendekoordinator har studenterna haft boendeavtal med en månads uppsägning. En fördel när man själv väljer att flytta ut men en stor nackdel när man blir uppsagd. Högskolan kommer att försöka hjälpa studenterna att hitta nya boenden men tidpunkten är inte den bästa - mitt i terminen och med kort varsel.

– En del studenter har kort tid kvar att läsa och då är det ännu tuffare att få ett nytt bostadskontrakt, säger Elin Tomasdottir på högskolan.

Enligt uppgift till SLA ska de boende i det första skedet tagit emot beskedet om uppsägningen via lappar som satts upp på dörrar i fastigheten. Där fanns information om att studenterna hade fram till den 31 maj att flytta ut ur byggnaden för att ge plats åt annan verksamhet, men planerade ombyggnationer tvingar ett flertal att redan i mars byta våning före utflyttning.

Jarl Uggla, vd på Movant, menar att allt har gått korrekt till och att de boende både har fått skriftlig och muntlig information.

– Jag kan förstå deras situation och att det är en svår bostadsmarknad men så vitt jag vet har vi skött detta korrekt, säger han.

Vad händer nu med fastigheten?

– Vi har ett hyresavtal med Skövde kommun.