09 mar 2016 17:51

09 mar 2016 17:51

Aspelundsvägen flyttas

SKÖVDE: Slakteriet blir större

Skövde kommun inleder inom kort en ombyggnad av Norra Aspelundsvägen.

Syftet är att möjliggöra den expansion av Skövde slakteri som pågår. Efter den stora branden görs en omfattande utbyggnad av slakteriet.

För att den ska få plats måste Aspelundsvägen flyttas vilket nu förbereds. Kommunen har gjort klart med en ny detaljplan och under mars månad inleds de praktiska arbeten på plats.

Vägen flyttas västerut mot Östra leden och samtidigt anläggs en ny gång- och cykelväg längs den nya sträckningen.

För trafikanter kommer det innebära att de i vissa perioder tvingas till en omväg. Under vissa perioder kommer Norra Aspelundsvägen att vara helt avstängd.

Orsaken är att kulverteringen av Mörkebäcken byts ut.

Projektet förväntas vara färdigt vid årsskiftet.

Syftet är att möjliggöra den expansion av Skövde slakteri som pågår. Efter den stora branden görs en omfattande utbyggnad av slakteriet.

För att den ska få plats måste Aspelundsvägen flyttas vilket nu förbereds. Kommunen har gjort klart med en ny detaljplan och under mars månad inleds de praktiska arbeten på plats.

Vägen flyttas västerut mot Östra leden och samtidigt anläggs en ny gång- och cykelväg längs den nya sträckningen.

För trafikanter kommer det innebära att de i vissa perioder tvingas till en omväg. Under vissa perioder kommer Norra Aspelundsvägen att vara helt avstängd.

Orsaken är att kulverteringen av Mörkebäcken byts ut.

Projektet förväntas vara färdigt vid årsskiftet.