09 mar 2016 17:44

09 mar 2016 17:44

Flera motioner får avslag

SKÖVDE

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår avslag på ett antal olika motioner.

Det gäller SD-motionen om att göra Karstorpssjön badvänligare och S-motionen om att införa ett utvecklingsbidrag för ett grönare Skövde.

MP:s förslag om tillgängligöra Havstenasjön för rekreation anses besvarad.

Ett medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke av folkmordet Seyfo får också avslag med motiveringen att det saknar lokal anknytning till Skövde kommun.

Det gäller SD-motionen om att göra Karstorpssjön badvänligare och S-motionen om att införa ett utvecklingsbidrag för ett grönare Skövde.

MP:s förslag om tillgängligöra Havstenasjön för rekreation anses besvarad.

Ett medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke av folkmordet Seyfo får också avslag med motiveringen att det saknar lokal anknytning till Skövde kommun.