09 mar 2016 17:46

09 mar 2016 17:46

Vill se förslag på åtgärder

SKÖVDE

Högflourerade ämnen (pfos) i brandsläckningsskum är en hälsofara.

Nu utreds nationella regler och Miljönämnden östra Skaraborg yttrar sig i en remiss. Nämnden tillstyrker reglerna, men lägger till en viktig bit.

– Vi saknar förslag i utredningen på hur redan förorenade områden kan åtgärdas, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).

Både i Karlsborg och Skövde (Hasslums övningsfält) finns förorenade områden.

Nu utreds nationella regler och Miljönämnden östra Skaraborg yttrar sig i en remiss. Nämnden tillstyrker reglerna, men lägger till en viktig bit.

– Vi saknar förslag i utredningen på hur redan förorenade områden kan åtgärdas, säger ordföranden Ulf Eriksson (C).

Både i Karlsborg och Skövde (Hasslums övningsfält) finns förorenade områden.