10 mar 2016 15:50

10 mar 2016 15:50

"Det är väldigt svårbedömt"

REGIONFRÅGAN: Västra Götaland välkomnar diskussioner

En mängd frågor dyker upp inför diskussionerna om en sammanslagning av Västra Götaland, Värmland och Halland.

Conny Brännberg (KD) från Skövde var med då Västra Götlandsregionen bildades och vet hur många frågor och problem som ska lösas, om en ny konstellation ska fungera. Han betonar kollektivtrafikens roll.

– Ny teknik kan lösa mycket, men i vissa fall måste vi träffas fysiskt.

Demokratin är en av grunderna. Om de tre slås samman i befintlig utformning handlar det om 71 kommuner. Västra Götaland har till viss del löst det genom kommunalförbunden. Hur sedan fullmäktige, där Västra Götaland har 149 ledamöter, ska formeras är en annan viktig fråga.

– Valkretsarnas utformning måste ses över, men det är viktigt att den nära demokratin fungerar.

Vilken roll får Skaraborg?

– Skövde har en central geografisk placering, och det är bättre kommunikationer öster om Vänern jämfört med den västra sidan.

Brännberg betonar att det inte handlar om att Halland och Värmland ska komma till Västra Götaland utan att de tre ska slås samman till en helt ny region.

– Vi sträcker ut handen till en öppen diskussion. Det är inte självklart att Halland blir en del av den nya regionen och Värmland är delat. Det kan bli folkomröstningar i vissa gränskommuner, det är väldigt svårbedömt.

Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammaren, betonar att frågan är stor och komplex.

– Det är bra att vi får större regioner, många av dem är för små i dagsläget. Men det är viktigt att regionerna får större makt, i dag har Stockholm för mycket makt. Med mer makt skapas dynamik, men frågan är om utredarna vill ha dynamiska eller administrativa regioner. Dynamiska regioner bygger på människors resmönster och skapar större arbetsmarknader. Det är bra för näringslivet, det skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Hur blir Skaraborgs roll?

– Skaraborg skulle hamna mer i mitten i den nya storregionen och kommer inte lika långt bort länge. Men frågan är vem som vill ha Värmland, hur många vill åka från Torsby till Göteborg för att operera sig?

Katarina Jonsson (M), ordförande för Skaraborgs kommunalförbund, trodde att Västra Götaland skulle förbli intakt, men blev inte förvånad över att Halland fanns med.

– Oavsett var gränserna dras så handlar det om att Sverige ska kunna erbjuda bra sjukvård. Blir förslaget verklighet blir Skövdes roll som draglok i Skaraborg ännu viktigare.

Conny Brännberg (KD) från Skövde var med då Västra Götlandsregionen bildades och vet hur många frågor och problem som ska lösas, om en ny konstellation ska fungera. Han betonar kollektivtrafikens roll.

– Ny teknik kan lösa mycket, men i vissa fall måste vi träffas fysiskt.

Demokratin är en av grunderna. Om de tre slås samman i befintlig utformning handlar det om 71 kommuner. Västra Götaland har till viss del löst det genom kommunalförbunden. Hur sedan fullmäktige, där Västra Götaland har 149 ledamöter, ska formeras är en annan viktig fråga.

– Valkretsarnas utformning måste ses över, men det är viktigt att den nära demokratin fungerar.

Vilken roll får Skaraborg?

– Skövde har en central geografisk placering, och det är bättre kommunikationer öster om Vänern jämfört med den västra sidan.

Brännberg betonar att det inte handlar om att Halland och Värmland ska komma till Västra Götaland utan att de tre ska slås samman till en helt ny region.

– Vi sträcker ut handen till en öppen diskussion. Det är inte självklart att Halland blir en del av den nya regionen och Värmland är delat. Det kan bli folkomröstningar i vissa gränskommuner, det är väldigt svårbedömt.

Bjarne Pettersson, Västsvenska handelskammaren, betonar att frågan är stor och komplex.

– Det är bra att vi får större regioner, många av dem är för små i dagsläget. Men det är viktigt att regionerna får större makt, i dag har Stockholm för mycket makt. Med mer makt skapas dynamik, men frågan är om utredarna vill ha dynamiska eller administrativa regioner. Dynamiska regioner bygger på människors resmönster och skapar större arbetsmarknader. Det är bra för näringslivet, det skapar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Hur blir Skaraborgs roll?

– Skaraborg skulle hamna mer i mitten i den nya storregionen och kommer inte lika långt bort länge. Men frågan är vem som vill ha Värmland, hur många vill åka från Torsby till Göteborg för att operera sig?

Katarina Jonsson (M), ordförande för Skaraborgs kommunalförbund, trodde att Västra Götaland skulle förbli intakt, men blev inte förvånad över att Halland fanns med.

– Oavsett var gränserna dras så handlar det om att Sverige ska kunna erbjuda bra sjukvård. Blir förslaget verklighet blir Skövdes roll som draglok i Skaraborg ännu viktigare.