10 mar 2016 14:52

10 mar 2016 14:52

"Tidsfråga innan en olycka händer"

TIDAN: Gamla mejeriet faller sönder och samman

Det gamla mejeriets förfall i Tidan är inte bara en sanitär olägenhet för samhället. Nu fruktar många att det inträffar en olycka om inte myndigheterna agerar.
– Byggnaden har börjat falla samman, säger Egon Andersson i Tidanbygdens intresseförening.

Turerna kring den tegelröda mejeribyggnaden har varit många och utdragna. I över tio års tid har invånarna i samhället försökt att väcka myndigheternas intresse för att få i gång en sanering och rivning av den fallfärdiga lokalen från 1940-talet. Men hittills har varken Skövde kommun eller Miljösamverkan östra Skaraborg velat ingripa och vidta åtgärder.

Kommanditbolag

– Tidigare har det stupat på att man inte hittat rätt ägare men sedan några år tillbaka är det ju känt att det är ett kommanditbolag från Värmland, och de lär ju knappast ta tag i problemet, påpekar Andersson.

Nu vänder sig Tidanborna till Länsstyrelsen för Västra Götaland för att få till en förändring.

I onsdags hade intresseföreningen – som engagerar både privatpersoner, föreningar och företagare i bygden kring Tidan - ett möte där medlemmarna enades om att agera med en skrivelse.

– Det är obegripligt att byggnaden får vara kvar år efter år och att ingen ingriper. Det står skrotbilar på tomten och läcker olja och batterisyra, lokalens väggar och tak har börjat falla sönder och samman och utanför finns det mängder med vassa och farliga föremål, säger Egon Andersson som undertecknat skrivelsen.

I den påpekar intresseföreningen att det troligen finns stora mängder asbest och olja kvar i fastigheten.

– Mejeriet hade ju en egen bränsledepå med tankar som ligger nedgrävda i marken. Vad händer om olja och metaller läcker ut i Tidanån och vidare till sjön Östen och Vänern?

I byggnaden bredvid mejeriet driver Ingela Jonsson en garn-, hantverks- och presentbutik. Hon säger att hon vid flera tillfällen har sett ljussken från ficklampor inifrån mejeriet kvällstid och hört saker falla ned.

– Det är ju livsfarligt för barn att leka där. När mina kunder kommer in genom dörren är mejeriet det första de pratar om, hur illa det ser ut på andra sidan och att inget görs, berättar hon.

Turerna kring den tegelröda mejeribyggnaden har varit många och utdragna. I över tio års tid har invånarna i samhället försökt att väcka myndigheternas intresse för att få i gång en sanering och rivning av den fallfärdiga lokalen från 1940-talet. Men hittills har varken Skövde kommun eller Miljösamverkan östra Skaraborg velat ingripa och vidta åtgärder.

Kommanditbolag

– Tidigare har det stupat på att man inte hittat rätt ägare men sedan några år tillbaka är det ju känt att det är ett kommanditbolag från Värmland, och de lär ju knappast ta tag i problemet, påpekar Andersson.

Nu vänder sig Tidanborna till Länsstyrelsen för Västra Götaland för att få till en förändring.

I onsdags hade intresseföreningen – som engagerar både privatpersoner, föreningar och företagare i bygden kring Tidan - ett möte där medlemmarna enades om att agera med en skrivelse.

– Det är obegripligt att byggnaden får vara kvar år efter år och att ingen ingriper. Det står skrotbilar på tomten och läcker olja och batterisyra, lokalens väggar och tak har börjat falla sönder och samman och utanför finns det mängder med vassa och farliga föremål, säger Egon Andersson som undertecknat skrivelsen.

I den påpekar intresseföreningen att det troligen finns stora mängder asbest och olja kvar i fastigheten.

– Mejeriet hade ju en egen bränsledepå med tankar som ligger nedgrävda i marken. Vad händer om olja och metaller läcker ut i Tidanån och vidare till sjön Östen och Vänern?

I byggnaden bredvid mejeriet driver Ingela Jonsson en garn-, hantverks- och presentbutik. Hon säger att hon vid flera tillfällen har sett ljussken från ficklampor inifrån mejeriet kvällstid och hört saker falla ned.

– Det är ju livsfarligt för barn att leka där. När mina kunder kommer in genom dörren är mejeriet det första de pratar om, hur illa det ser ut på andra sidan och att inget görs, berättar hon.