11 mar 2016 12:05

11 mar 2016 16:23

Problem efter spiralbyte

IVO

En kvinna bytte hormonspiral men fick infektioner och ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan skrev i anmälan att komplikationerna bland annat medförde sjukskrivning, och ifrågasatte tillvägagångssättet såsom bristande hygien och osterila instrument. Ivo avslutar ärendet utan att ge Skaraborgs sjukhus kritik. Kliniken bedömde att besvären är kända hos patienter med spiral, vid insättning. Ivo anser att kvinnan fick sakkunnig vård.

Kvinnan skrev i anmälan att komplikationerna bland annat medförde sjukskrivning, och ifrågasatte tillvägagångssättet såsom bristande hygien och osterila instrument. Ivo avslutar ärendet utan att ge Skaraborgs sjukhus kritik. Kliniken bedömde att besvären är kända hos patienter med spiral, vid insättning. Ivo anser att kvinnan fick sakkunnig vård.