11 mar 2016 12:14

11 mar 2016 12:14

Samverkansprojekt på Mossgården

SKÖVDE: Tre byggherrar samverkar

Skövdebostäder, Arne Lorentzon AB och HSB. Där har ni tre byggherrar som nu slår sig samman för ett unikt samverksamprojekt för bostadsbyggnation på Mossagården.

– Det här är en fantastisk möjlighet för Skövde att växa med ett nytt bostadsområde. I samverkan kan vi få till en bättre exploatering än var och en för sig. Att det blir blandade upplåtelseformer och att vi kan dra lärdom av varandra är också mycket bra och helt i linje med kommunens önskemål, säger Arne Lorentzon i ett pressmeddelande.

Arne Lorentzon AB har sedan tidigare aviserat intresse för Mossagården på Norrmalm, vid Rådmansgatan, till Skövde kommun, vilket SLA tidigare har belyst.

Men nu visar det sig att fler byggherrar ansluter. Arne Lorentzon AB, Skövdebostäder och HSB har kommit överens om att gemensamt söka markreservation och markanvisning för området. Planen är att området ska rymma mellan 200 och 250 lägenheter i varierad bebyggelse och med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

– Det här ligger helt i linje med vår affärsplan där vi har målsättningen att ingå i fem större samverkansprojekt. Och Mossagården är ett attraktivt läge med stor potential. I samverkan med kommunen och andra aktörer i näringslivet vill vi utveckla stadsdelar vidare i olika former för att skapa en attraktiv stad, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder, i pressmeddelandet.

Men det är mycket som ska klaras av innan omsrådet kan stå färdigt, förutsatt att de tre får igenom sina önskemål hos kommunen. Detaljplanen ska arbetas fram och befintliga verksamheter ska hitta nya lokaler. Sedan ska upphandling och projektering ske och bygglov ska hanteras.

– Hela processen kring stadsdelsutveckling och nya områden tar tid. Det är därför det är viktigt att kommunen är snabba att fatta nödvändiga beslut så att vi som vill bygga och utveckla Skövde kan göra det. Vi är väldigt glada att vi gemensamt kan gå in i detta samverkansprojekt för att kunna bidra till Skövdes utveckling på ett positivt sätt, säger Ann-Sofie Kindbom Uddh, områdeschef på HSB.

– Det här är en fantastisk möjlighet för Skövde att växa med ett nytt bostadsområde. I samverkan kan vi få till en bättre exploatering än var och en för sig. Att det blir blandade upplåtelseformer och att vi kan dra lärdom av varandra är också mycket bra och helt i linje med kommunens önskemål, säger Arne Lorentzon i ett pressmeddelande.

Arne Lorentzon AB har sedan tidigare aviserat intresse för Mossagården på Norrmalm, vid Rådmansgatan, till Skövde kommun, vilket SLA tidigare har belyst.

Men nu visar det sig att fler byggherrar ansluter. Arne Lorentzon AB, Skövdebostäder och HSB har kommit överens om att gemensamt söka markreservation och markanvisning för området. Planen är att området ska rymma mellan 200 och 250 lägenheter i varierad bebyggelse och med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

– Det här ligger helt i linje med vår affärsplan där vi har målsättningen att ingå i fem större samverkansprojekt. Och Mossagården är ett attraktivt läge med stor potential. I samverkan med kommunen och andra aktörer i näringslivet vill vi utveckla stadsdelar vidare i olika former för att skapa en attraktiv stad, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder, i pressmeddelandet.

Men det är mycket som ska klaras av innan omsrådet kan stå färdigt, förutsatt att de tre får igenom sina önskemål hos kommunen. Detaljplanen ska arbetas fram och befintliga verksamheter ska hitta nya lokaler. Sedan ska upphandling och projektering ske och bygglov ska hanteras.

– Hela processen kring stadsdelsutveckling och nya områden tar tid. Det är därför det är viktigt att kommunen är snabba att fatta nödvändiga beslut så att vi som vill bygga och utveckla Skövde kan göra det. Vi är väldigt glada att vi gemensamt kan gå in i detta samverkansprojekt för att kunna bidra till Skövdes utveckling på ett positivt sätt, säger Ann-Sofie Kindbom Uddh, områdeschef på HSB.