11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:47

Sjukfrånvaron i omsorgen ökar

SKÖVDE: Kvinnorna dubbelt så mycket sjukskrivna som männen

Sjufrånvaron för personalen inom Skövde kommuns vård- och omsorgssektor fortsätter att öka.
För kvinnorna gick den förra året över 10 procent.

– Det är ingen bra utveckling och oroande. Samtidigt ser det inte annorlunda ut i Sverige i övrigt. Vi följer den utveckling som är i landet, säger kommunalrådet Leif Walterum (C) som är ordförande i kommunens arbetsgivarutskott.

Personalredovisningen som behandlades av utskottet i måndags visar en oroväckande tendens för två grupper – socialtjänsten och omsorgssektorn.

Fördubblad

Socialtjänsten har tidigare legat lågt, men under 2015 nästan fördubblades sjukfrånvaron från 3,1 till 5,9 procent.

Orsakerna tros vara den ökade arbetsbelastningen med ensamkommande flyktingbarn och en högre personalomsättning än tidigare.

Högst sjukfrånvaro har dock vård- och omsorgssektorn som haft följande utveckling de senaste åren (2012–2014 är siffrorna från tidigare omvårdnadsförvaltningen):

2012: 6,0

2013: 8,0

2014: 8,7

2015: 9,6

Dessutom är det kvinnorna som drabbas hårdast. Kvinnornas sjukskrivningstal ligger på 10,3 procent. Totalt sett har kvinnorna i Skövde kommun dubbelt så stor frånvaro som männen.

– Arbetet inom vård- och omsorg är behovsstyrt och det är svårare att jobba med planeringen. Ökad delaktighet, schemaläggning, årsarbetstidsavtal och framför allt ledarskapet är saker som sektorn arbetar med. Sektorn gör också en djupare analys, säger Walterum.

Ny rutin

Under 2016 kommer Skövde kommun också arbeta på ett nytt sätt med anmälan av sjukfrånvaro och vård av barn.

I stället för att ringa sin chef kommer samtliga anställda hänvisas till en extern part som registrerar sjukanmälan, meddelar berörd chef och ger tidigt rådgivning redan vid sjukanmälan.

– Vi lägger till ett verktyg för att avlasta cheferna och få en bättre samlad bild av sjukfrånvaron. Det blir ett komplement till företagshälsovården, kommenterar Walterum.

Under våren kommer en extern leverantör handlas upp och rutinen kommer att införas under andra halvåret. Den nya ordningen genomförs som ett projekt fram till mars 2017.

– Det är ingen bra utveckling och oroande. Samtidigt ser det inte annorlunda ut i Sverige i övrigt. Vi följer den utveckling som är i landet, säger kommunalrådet Leif Walterum (C) som är ordförande i kommunens arbetsgivarutskott.

Personalredovisningen som behandlades av utskottet i måndags visar en oroväckande tendens för två grupper – socialtjänsten och omsorgssektorn.

Fördubblad

Socialtjänsten har tidigare legat lågt, men under 2015 nästan fördubblades sjukfrånvaron från 3,1 till 5,9 procent.

Orsakerna tros vara den ökade arbetsbelastningen med ensamkommande flyktingbarn och en högre personalomsättning än tidigare.

Högst sjukfrånvaro har dock vård- och omsorgssektorn som haft följande utveckling de senaste åren (2012–2014 är siffrorna från tidigare omvårdnadsförvaltningen):

2012: 6,0

2013: 8,0

2014: 8,7

2015: 9,6

Dessutom är det kvinnorna som drabbas hårdast. Kvinnornas sjukskrivningstal ligger på 10,3 procent. Totalt sett har kvinnorna i Skövde kommun dubbelt så stor frånvaro som männen.

– Arbetet inom vård- och omsorg är behovsstyrt och det är svårare att jobba med planeringen. Ökad delaktighet, schemaläggning, årsarbetstidsavtal och framför allt ledarskapet är saker som sektorn arbetar med. Sektorn gör också en djupare analys, säger Walterum.

Ny rutin

Under 2016 kommer Skövde kommun också arbeta på ett nytt sätt med anmälan av sjukfrånvaro och vård av barn.

I stället för att ringa sin chef kommer samtliga anställda hänvisas till en extern part som registrerar sjukanmälan, meddelar berörd chef och ger tidigt rådgivning redan vid sjukanmälan.

– Vi lägger till ett verktyg för att avlasta cheferna och få en bättre samlad bild av sjukfrånvaron. Det blir ett komplement till företagshälsovården, kommenterar Walterum.

Under våren kommer en extern leverantör handlas upp och rutinen kommer att införas under andra halvåret. Den nya ordningen genomförs som ett projekt fram till mars 2017.