11 mar 2016 12:06

11 mar 2016 12:06

Sökte länge för huvudvärk

IVO:

En kvinna sökte vård för huvudvärk vid sin vårdcentral under flera år. Hon fick remiss till Skaraborgs sjukhus och sedan till Sahlgrenska i Göteborg.

Patienten anmälde vårdcentralen och Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att hon inte fått den vård hon ansåg sig behöva. Ivo avslutade ärendet utan att ge kritik.

Patienten anser att beslutet är fel och ville vänta till efter en operation, för att kunna se om hon hade kunnat ha besparats år av smärta.

Patienten anmälde vårdcentralen och Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för att hon inte fått den vård hon ansåg sig behöva. Ivo avslutade ärendet utan att ge kritik.

Patienten anser att beslutet är fel och ville vänta till efter en operation, för att kunna se om hon hade kunnat ha besparats år av smärta.