11 mar 2016 15:45

11 mar 2016 15:45

"Som balsam för själen"

BILLINGEN: Snömagi på Blängsmossen

Blängsmossen på Billingen lockar många skidåkare just nu.
– Det är som balsam för själen, säger Skövdebon och skidentusiasten Robert Alvarsson.

SLA hängde i torsdags med honom och sonen Malte på en skidtur på den lite undanskymda högmossen på Billingens platå.

– Det är en naturpärla som ligger tio minuter från Resecentrum. Att vi har den här naturen på våra breddgrader är fantastiskt, tycker Robert som hoppas att fler upptäcker möjligheten till lite annan skidåkning än konstsnöspåret.

Fikatur

Här är inte läge för träningshets – utan mer för en skön fikatur. När solen ligger på som i torsdags är det rena naturpoesin.

– Fantastiskt, säger alla SLA möter.

Cornelia Hasselqvist reste från Mariestad – mycket för att skida med hunden Trixa.

– Hon får inte vara med på skidanläggningarna, men här går det bra. Naturen här är fantastisk, det är liksom ödsligt vackert, tycker Cornelia.

Många tallar och björkar är små och vindpinade vilket ger ett fjälliknande landskap. Mossen är platt och spåren går i en cirkel runt mossen. Fritidsavdelningen har spårat upp dubbelspår och efter helgens snöfall täcker snön hela mossen.

Väderprognoserna spår plusgrader i helgen, men om det inte börjar blåsa för mycket tror Robert Alvarsson att spåren håller under helgen.

SLA hängde i torsdags med honom och sonen Malte på en skidtur på den lite undanskymda högmossen på Billingens platå.

– Det är en naturpärla som ligger tio minuter från Resecentrum. Att vi har den här naturen på våra breddgrader är fantastiskt, tycker Robert som hoppas att fler upptäcker möjligheten till lite annan skidåkning än konstsnöspåret.

Fikatur

Här är inte läge för träningshets – utan mer för en skön fikatur. När solen ligger på som i torsdags är det rena naturpoesin.

– Fantastiskt, säger alla SLA möter.

Cornelia Hasselqvist reste från Mariestad – mycket för att skida med hunden Trixa.

– Hon får inte vara med på skidanläggningarna, men här går det bra. Naturen här är fantastisk, det är liksom ödsligt vackert, tycker Cornelia.

Många tallar och björkar är små och vindpinade vilket ger ett fjälliknande landskap. Mossen är platt och spåren går i en cirkel runt mossen. Fritidsavdelningen har spårat upp dubbelspår och efter helgens snöfall täcker snön hela mossen.

Väderprognoserna spår plusgrader i helgen, men om det inte börjar blåsa för mycket tror Robert Alvarsson att spåren håller under helgen.

Blängsmossen – ett naturreservat

Fakta: Blängen är en så kallad högmosse och är 430 hektar stor. Den är opåverkad och är skyddad som naturreservat. Syftet är att skydda mossens orörda karaktär och att låta omgivande tallskog utvecklas mot urskogskaraktär. Här finns bland annat dvärgbjörk som annars är en nordlig art. På sommaren är fågellivet rikt och här häckar grönbena och ljungpipare. Det går även att höra orren spela på våren.

Så här hittar du hit: Från Resecentrum är avståndet drygt åtta kilometer via Ekängsvägen och Lerdalavägen. Längs Lerdalavägen finns en parkering märkt Blängsmossen. En stig på den norra sidan om vägen leder till mossen och skidspåren.

Källa: Länsstyrelsen, Skövde kommun