12 mar 2016 06:00

12 mar 2016 06:00

"Polisen kommer inte vid inbrott"

SKÖVDE: Företagare missnöjda

Missnöjet mot polisen är stort bland Skövdeföretagare. När de drabbas av inbrott kommer inte polisen – en granskning visar att de dök upp vid ett av 20.
– Det känns som ett hopplöst läge, säger Bengt Ohlsson, Företagarna.

Företagare har länge varit missnöjda med hur polisen agerar när de drabbas av inbrott. Eller rättare sagt, att de inte agerar. Nu har allt ställts på sin spets.

– Vi hade på initiativ av oss ett möte med polisen i juni förra året och fick beskedet att de ska åka ut på alla anmälda inbrott. Men så har det inte blivit, säger, säger Bengt Ohlsson, ordförande i Företagarna i Skövde-Tibro, uppgivet.

– Skövdeföretagaren Peter Persson har under januari och februari i år granskat 20 anmälda företagsinbrott – polisen kom ut på ett av dem.

Bengt Ohlsson säger att han har förståelse för att polisen måste prioritera i och att exempelvis grova brott och bostadsinbrott går före, men som läget är nu känner företagarna att de ligger väldigt långt ner på priolistan.

Känner otrygghet

– Inbrott är förenat med stora kostnader. Det kan leda produktionsbortfall och självrisken är ofta på ett eller två basbelopp, alltså 45 000 eller 90 000 kronor, och försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning för skador som understiger det. Men företag är också arbetsplatser för många människor, inbrott skapar otrygghet.

Företagare kan inte bara stillatigande se på när deras företag drabbas av inbrott därför investerar många i larm med både kameror, rök och ljud.

– Det kan kosta enorma pengar. Men frågan är om vi som skattebetalare ska behöva lägga ner pengar på att skydda oss?

Å andra sidan säger Ohlsson att när företagare kan överlämna både övervakningsbilder och ibland till och med identitet på gärningsmän efter ett inbrott, så räcker inte det i alla fall.

– Vi vill ju så klart helst av allt att de får fast inbrottstjuvarna så att de kan lagföras. För att få fast dem är det ofta nödvändigt att säkra spår och göra en brottsplatsundersökning, men tyvärr sker det väldigt sällan

Ohlsson anser att många problem skulle lösas om det fanns fler och mer synliga poliser.

– Det finns också arbetsuppgifter som kan skalas bort från polisen. Dessutom efterlyser vi fler kontroller i tullen av personer som lämnar Sverige, det är ju den vägen stöldgods ofta försvinner.

Vid ett möte nyligen med polisen uppmanades företagarna att alltid anmäla inbrott.

Detta för att polisen ska få en uppfattning om läget och att företagarna om de inte får någon respons också hör av sig till kommunpolisen.

”Har förståelse”

– Vi vill kvalitetssäkra och få klarhet i om det är så illa som företagarna säger, säger Jan Hellnevi, lokalpolisområdeschef.

– Jag har full förståelse för företagarna, polisarbete handlar ju tyvärr alltid om prioriteringar och vissa brott går först men i normalfallet ska vi åka på företagsinbrott. Det pågår också en översyn om hur våra arbetsuppgifter ska renodlas

Företagare har länge varit missnöjda med hur polisen agerar när de drabbas av inbrott. Eller rättare sagt, att de inte agerar. Nu har allt ställts på sin spets.

– Vi hade på initiativ av oss ett möte med polisen i juni förra året och fick beskedet att de ska åka ut på alla anmälda inbrott. Men så har det inte blivit, säger, säger Bengt Ohlsson, ordförande i Företagarna i Skövde-Tibro, uppgivet.

– Skövdeföretagaren Peter Persson har under januari och februari i år granskat 20 anmälda företagsinbrott – polisen kom ut på ett av dem.

Bengt Ohlsson säger att han har förståelse för att polisen måste prioritera i och att exempelvis grova brott och bostadsinbrott går före, men som läget är nu känner företagarna att de ligger väldigt långt ner på priolistan.

Känner otrygghet

– Inbrott är förenat med stora kostnader. Det kan leda produktionsbortfall och självrisken är ofta på ett eller två basbelopp, alltså 45 000 eller 90 000 kronor, och försäkringsbolagen betalar inte ut ersättning för skador som understiger det. Men företag är också arbetsplatser för många människor, inbrott skapar otrygghet.

Företagare kan inte bara stillatigande se på när deras företag drabbas av inbrott därför investerar många i larm med både kameror, rök och ljud.

– Det kan kosta enorma pengar. Men frågan är om vi som skattebetalare ska behöva lägga ner pengar på att skydda oss?

Å andra sidan säger Ohlsson att när företagare kan överlämna både övervakningsbilder och ibland till och med identitet på gärningsmän efter ett inbrott, så räcker inte det i alla fall.

– Vi vill ju så klart helst av allt att de får fast inbrottstjuvarna så att de kan lagföras. För att få fast dem är det ofta nödvändigt att säkra spår och göra en brottsplatsundersökning, men tyvärr sker det väldigt sällan

Ohlsson anser att många problem skulle lösas om det fanns fler och mer synliga poliser.

– Det finns också arbetsuppgifter som kan skalas bort från polisen. Dessutom efterlyser vi fler kontroller i tullen av personer som lämnar Sverige, det är ju den vägen stöldgods ofta försvinner.

Vid ett möte nyligen med polisen uppmanades företagarna att alltid anmäla inbrott.

Detta för att polisen ska få en uppfattning om läget och att företagarna om de inte får någon respons också hör av sig till kommunpolisen.

”Har förståelse”

– Vi vill kvalitetssäkra och få klarhet i om det är så illa som företagarna säger, säger Jan Hellnevi, lokalpolisområdeschef.

– Jag har full förståelse för företagarna, polisarbete handlar ju tyvärr alltid om prioriteringar och vissa brott går först men i normalfallet ska vi åka på företagsinbrott. Det pågår också en översyn om hur våra arbetsuppgifter ska renodlas