15 mar 2016 08:30

15 mar 2016 08:31

Avsiktsförklaring ska presenteras på måndag

BILLINGEHUS: Het frågestund väntar i fullmäktige

På måndag ska Alliansen för första gången presentera en skriftlig uppgörelse med hotell Billingehus om den kritiserade 45-miljonersaffären.
Det sker när satsningarna på Billingen kommer upp som en särskild informationspunkt under kommunfullmäktiges sammanträde.

Det blir dock inget slutligt köpeavtal som läggs fram utan ett ”letter of intent”, en avsiktsförklaring där parterna är överens om ramarna för kommunens köp av badet, Blå Hallen, och pulkagropen.

– Här har vi formaliserat den muntliga överenskommelsen och därifrån får vi fylla på med avtal, säger Katarina Jonsson (M).

Advokat deltar

Bengt Ringqvist, advokat från Lindgren & von Hofsten AB, som representerar kommunen i förhandlingarna med hotellet, kommer att finnas med som sakkunnig för att svara politikernas frågor.

Något beslut kommer inte tas på måndag – det görs först vid sammanträdet i april.

– Vi lägger fram förslaget nu, då får partigrupperna god tid att jobba med frågan, säger Jonsson.

De fyra borgerliga partierna har inte egen majoritet i kommunfullmäktige,

– Vi är en minoritetsledning, det är kända fakta och vi har behov av att få med oss andra partier på det här beslutet, säger kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD).

– Vi är måna om att det blir en öppen process. Nu blir det möjligt för allmänheten att ta del av informationen, säger Brännberg.

Öppet möte

Fullmäktigesammanträden är öppna för allmänheten, men endast ledamöter får ställa frågor.

Oppositionen har kritiserat uppgörelsen om Blå hallen och badet. S-kommunalrådet Marie Ekman välkomnar presentationen.

– Alliansen vill säkert presentera något som ser så bra ut som möjligt för Skövde. Vi är positivt till satsningen på berget, men är tveksamma till att ingå avtal med hotellet. För oss blir det svårt att ta allt i ett beslut, säger hon.

Sverigedemokraternas Michael Clarke välkomnar också informationen.

– Vi kommer att ha många frågor vi vill ha svar på.

Det blir dock inget slutligt köpeavtal som läggs fram utan ett ”letter of intent”, en avsiktsförklaring där parterna är överens om ramarna för kommunens köp av badet, Blå Hallen, och pulkagropen.

– Här har vi formaliserat den muntliga överenskommelsen och därifrån får vi fylla på med avtal, säger Katarina Jonsson (M).

Advokat deltar

Bengt Ringqvist, advokat från Lindgren & von Hofsten AB, som representerar kommunen i förhandlingarna med hotellet, kommer att finnas med som sakkunnig för att svara politikernas frågor.

Något beslut kommer inte tas på måndag – det görs först vid sammanträdet i april.

– Vi lägger fram förslaget nu, då får partigrupperna god tid att jobba med frågan, säger Jonsson.

De fyra borgerliga partierna har inte egen majoritet i kommunfullmäktige,

– Vi är en minoritetsledning, det är kända fakta och vi har behov av att få med oss andra partier på det här beslutet, säger kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (KD).

– Vi är måna om att det blir en öppen process. Nu blir det möjligt för allmänheten att ta del av informationen, säger Brännberg.

Öppet möte

Fullmäktigesammanträden är öppna för allmänheten, men endast ledamöter får ställa frågor.

Oppositionen har kritiserat uppgörelsen om Blå hallen och badet. S-kommunalrådet Marie Ekman välkomnar presentationen.

– Alliansen vill säkert presentera något som ser så bra ut som möjligt för Skövde. Vi är positivt till satsningen på berget, men är tveksamma till att ingå avtal med hotellet. För oss blir det svårt att ta allt i ett beslut, säger hon.

Sverigedemokraternas Michael Clarke välkomnar också informationen.

– Vi kommer att ha många frågor vi vill ha svar på.

Letter of intent

Ett letter of intent, eller en avsiktsförklaring, är ett dokument som upprättas mellan parter som har för avsikt att ingå avtal med varandra. Ett letter of intent är normalt sett inte juridiskt bindande och ses normalt inte som ett färdigt avtal utan är en överenskommelse över vad man hittills förhandlat fram.

Källa: avtal24.se