15 mar 2016 15:47

15 mar 2016 15:47

Bra samarbete kring integrationen

SKARABORG: "I Skaraborgsregionen har man gjort väsentliga insatser"

Skaraborgs arbete med integrationen av nyanlända får beröm av regeringens företrädare.
– Jag tycker att man kommit en bit på vägen, säger Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsministern.

Ylva Johansson (S) själv var dock inte på plats när Länsstyrelsen på regeringens uppdrag anordnade en integrationskonferens på Scandic Billingen på tisdagen.

Men regeringens företrädare diskuterade med representanter från bland annat Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Skaraborgs kommunalförbund.

– Den här dagen handlar om att vi från regeringens och myndigheternas sida vill träffa kommunerna och landstingen i Skaraborgsdelen av regionen. Det handlar om de stora frågorna; bostäder, vägen till utbildning och arbete, säger Erik Nilsson till SLA.

Enormt tryck

Flyktingtrycket andra hälften av 2015 var enormt, vilket ledde fram till regeringens satsning ”Sverige tillsammans” som man nu besökte Skövde med.

– Situationen i höstas var exceptionell när det kom så många på en gång. Och det har tvingat fram nya samarbeten mellan kommuner och civilsamhället, säger Nilsson och fortsätter:

– Nöden har ingen lag och många ställer upp och vi har fått igång många bra samarbetsstrukturer

Hur fungerar integrationsarbetet I Skaraborg?

– Tycker man kommit en bit på vägen, bra samarbete inom Skaraborgs kommunalförbund där man försöker adressera de här frågorna tillsammans. Man tittar på utbildningsutbud när det gäller vuxenutbildning och en del samverkan när det gäller SFI (svenska för invandrare). Det tycker jag är bra.

Ett annat område där det krävs samarbete är boendet.

– Det ser lite olika ut, i centralorterna är det lite kärvare läge på bostadsmarknaden medan det på orterna runtomkring faktiskt kan finnas bättre möjligheter på bostadsmarknaden.

Lars Bäckström, landshövding för Västra Götalands län, var också han imponerad av Skaraborgs samverkan för integration.

– I Skaraborgsregionen har man gjort väsentliga insatser, många kommuner här har gjort långt över rikssnittet. Sen har en del kommuner gjort lite mindre, men det kan bero på deras bostadssituation.

– Men hela Skaraborg jobbar väldigt samlat och väl med frågan.

Vad kan man göra bättre i Skaraborg?

– Man kan alltid göra saker bättre. Kanske inte tio procent på ett område, men en procent på tio områden – då blir det tio procent i alla fall.

Ylva Johansson (S) själv var dock inte på plats när Länsstyrelsen på regeringens uppdrag anordnade en integrationskonferens på Scandic Billingen på tisdagen.

Men regeringens företrädare diskuterade med representanter från bland annat Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Skaraborgs kommunalförbund.

– Den här dagen handlar om att vi från regeringens och myndigheternas sida vill träffa kommunerna och landstingen i Skaraborgsdelen av regionen. Det handlar om de stora frågorna; bostäder, vägen till utbildning och arbete, säger Erik Nilsson till SLA.

Enormt tryck

Flyktingtrycket andra hälften av 2015 var enormt, vilket ledde fram till regeringens satsning ”Sverige tillsammans” som man nu besökte Skövde med.

– Situationen i höstas var exceptionell när det kom så många på en gång. Och det har tvingat fram nya samarbeten mellan kommuner och civilsamhället, säger Nilsson och fortsätter:

– Nöden har ingen lag och många ställer upp och vi har fått igång många bra samarbetsstrukturer

Hur fungerar integrationsarbetet I Skaraborg?

– Tycker man kommit en bit på vägen, bra samarbete inom Skaraborgs kommunalförbund där man försöker adressera de här frågorna tillsammans. Man tittar på utbildningsutbud när det gäller vuxenutbildning och en del samverkan när det gäller SFI (svenska för invandrare). Det tycker jag är bra.

Ett annat område där det krävs samarbete är boendet.

– Det ser lite olika ut, i centralorterna är det lite kärvare läge på bostadsmarknaden medan det på orterna runtomkring faktiskt kan finnas bättre möjligheter på bostadsmarknaden.

Lars Bäckström, landshövding för Västra Götalands län, var också han imponerad av Skaraborgs samverkan för integration.

– I Skaraborgsregionen har man gjort väsentliga insatser, många kommuner här har gjort långt över rikssnittet. Sen har en del kommuner gjort lite mindre, men det kan bero på deras bostadssituation.

– Men hela Skaraborg jobbar väldigt samlat och väl med frågan.

Vad kan man göra bättre i Skaraborg?

– Man kan alltid göra saker bättre. Kanske inte tio procent på ett område, men en procent på tio områden – då blir det tio procent i alla fall.