15 mar 2016 15:47

15 mar 2016 15:47

Buller från Mode behöver utredas mer

SKÖVDE

Regionens hus, parkeringshus och bussparkeringar planeras i kvarteret Mode.

Expansionen ökar risken för buller och försämrad luftkvalitet i närområdet anser Miljösamverkan östra Skaraborg som menar att konsekvenserna måste utredas närmare. Det skriver Mös i sitt yttrande över Skövde kommuns föreslagna detaljplan.

Utbyggnaden kommer att öka antalet fordonsrörelser på Mode med 1700 stycken per dag.

Expansionen ökar risken för buller och försämrad luftkvalitet i närområdet anser Miljösamverkan östra Skaraborg som menar att konsekvenserna måste utredas närmare. Det skriver Mös i sitt yttrande över Skövde kommuns föreslagna detaljplan.

Utbyggnaden kommer att öka antalet fordonsrörelser på Mode med 1700 stycken per dag.