15 mar 2016 15:44

15 mar 2016 15:44

Fick dålig hjälp efter psykflytt

IVO

En patient, som fick vård på en öppenpsykiatrisk avdelning, upplevde bristande kontinuitet då avdelningen lades ned och flyttades.

En anhörig anmälde fallet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och pekade på flera saker som gått snett och att patientens tillstånd försämrats. I utredningen skrev Skaraborgs sjukhus att det fanns brister, men att patienten kunde få akut vård vid behov.

Ivo avslutade ärendet utan att ge någon kritik.

En anhörig anmälde fallet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och pekade på flera saker som gått snett och att patientens tillstånd försämrats. I utredningen skrev Skaraborgs sjukhus att det fanns brister, men att patienten kunde få akut vård vid behov.

Ivo avslutade ärendet utan att ge någon kritik.