15 mar 2016 17:18

15 mar 2016 17:18

Skas eget kapital föreslås bli nollat

REGIONEN: Bokslutsdispositioner

Skaraborgs sjukhus eget kapital försvinner då underskottet för 2015 regleras av regionen.
– I praktiken påverkar det inte verksamheten, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Inför 2015 hade Skas 56,0 miljoner i eget kapital. Resultatet blev ett underskott på 63,4 miljoner. I samband med bokslutsdispositionerna skjuter regionen till 7,4 miljoner och därmed nollställs det egna kapitalet inför 2016. Ett eget kapital kan innebära att förvaltningen får lite extra andrum.

Positivt

Av sjukhusen är det bara Frölunda (3,2) och Angered (4,2) som har ett positivt eget kapital. Kungälv (-25) och Alingsås (-22,8) har negativa egna kapital. Det negativa egna kapitalet ska nollas inom tre år.

– Helt i enlighet med regelverket. Visst vore det jättebra om sjukhusen hade ett eget kapital, men i praktiken påverkar det inte. De pengarna får ju inte användas till driften, säger Jonas Andersson.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden får underskottet på 4,6 miljoner avskrivet på grund av merkostnader för Vårdval rehab. Nämndens egna kapital är noll. Det är bara nämnden i Göteborg och den i södra Älvsborg som har ett eget kapital.

I framtiden behöver inte de lokala nämnderna tänka på Vårdval rehabs ekonomi. Det ansvaret ligger på regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Naturbruksskolor

Regionen håller på att avveckla mark och lokaler vid naturbruksskolorna. Ägarutskottet föreslår att regionfullmäktige godkänner försäljningen av Strömma till Hushållningssällskapet och Dingle till Munkedals kommun.

Det återstår att se vad som händer med mark och lokaler vid Sparresäter i Lerdala. Skolan har lagts ned, men skogen kan fortfarande användas i utbildningen av de naturbruksskolor som återstår.

Inför 2015 hade Skas 56,0 miljoner i eget kapital. Resultatet blev ett underskott på 63,4 miljoner. I samband med bokslutsdispositionerna skjuter regionen till 7,4 miljoner och därmed nollställs det egna kapitalet inför 2016. Ett eget kapital kan innebära att förvaltningen får lite extra andrum.

Positivt

Av sjukhusen är det bara Frölunda (3,2) och Angered (4,2) som har ett positivt eget kapital. Kungälv (-25) och Alingsås (-22,8) har negativa egna kapital. Det negativa egna kapitalet ska nollas inom tre år.

– Helt i enlighet med regelverket. Visst vore det jättebra om sjukhusen hade ett eget kapital, men i praktiken påverkar det inte. De pengarna får ju inte användas till driften, säger Jonas Andersson.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden får underskottet på 4,6 miljoner avskrivet på grund av merkostnader för Vårdval rehab. Nämndens egna kapital är noll. Det är bara nämnden i Göteborg och den i södra Älvsborg som har ett eget kapital.

I framtiden behöver inte de lokala nämnderna tänka på Vårdval rehabs ekonomi. Det ansvaret ligger på regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Naturbruksskolor

Regionen håller på att avveckla mark och lokaler vid naturbruksskolorna. Ägarutskottet föreslår att regionfullmäktige godkänner försäljningen av Strömma till Hushållningssällskapet och Dingle till Munkedals kommun.

Det återstår att se vad som händer med mark och lokaler vid Sparresäter i Lerdala. Skolan har lagts ned, men skogen kan fortfarande användas i utbildningen av de naturbruksskolor som återstår.