15 mar 2016 16:16

15 mar 2016 16:16

Snabbare väg till sysselsättning

SKARABORG

Nio kommuner i östra och norra Skaraborg har beviljats 27 miljoner kronor i projektmedel från EU.

Syftet är att förstärka och utveckla samverkan inom och mellan kommunerna samt övriga samhällsaktörer så att ungdomar mellan 15 och 24 år, som varken arbetar eller studerar, snabbare ska hitta vägar till arbete eller studier.

I varje kommun ska det skapas neutrala och attraktiva mötesplatser, så kallade ”Ung arena”, där de resurser som finns för ungdomar samordnas.

Syftet är att förstärka och utveckla samverkan inom och mellan kommunerna samt övriga samhällsaktörer så att ungdomar mellan 15 och 24 år, som varken arbetar eller studerar, snabbare ska hitta vägar till arbete eller studier.

I varje kommun ska det skapas neutrala och attraktiva mötesplatser, så kallade ”Ung arena”, där de resurser som finns för ungdomar samordnas.