16 mar 2016 10:42

16 mar 2016 10:42

Anmälan efter svår infektion

IVO

Skaraborgs sjukhus har anmält till Läkemedelsverket att en spiral orsakat stora problem för en kvinna.

Kvinnan sökte vård för buksmärtor, feber och en höjd sänka. Undersökningen visade att kvinnan hade en allvarlig gynekologisk infektion. Hon fick behandling med antibiotika, men blev inte bättre. Några veckor senare gjordes ett nytt ingrepp. Patienten fick en lång sjukskrivning.

Nu vill Skas att Läkemedelsverket utreder ärendet. Kvinnan hade haft spiralen under drygt fem år.

Kvinnan sökte vård för buksmärtor, feber och en höjd sänka. Undersökningen visade att kvinnan hade en allvarlig gynekologisk infektion. Hon fick behandling med antibiotika, men blev inte bättre. Några veckor senare gjordes ett nytt ingrepp. Patienten fick en lång sjukskrivning.

Nu vill Skas att Läkemedelsverket utreder ärendet. Kvinnan hade haft spiralen under drygt fem år.