16 mar 2016 06:00

16 mar 2016 06:00

Nu kollas brandskyddet

SKÖVDE: Räddningstjänsten i nytt projekt när brandskyddet ska inventeras

Hur ser brandskyddet ut i flerbostadshus? Den frågan ska Räddningstjänsten östra Skaraborg ta reda på genom sitt nya inventeringsprojekt. Men det kommer att ta lång tid.
– Det kommer att ta många år, kanske uppemot tio år att besöka alla fastigheter, säger räddningstjänstens Daniele Coen.

Några boende i husområdet Annero i Hentorp tittar lite nyfiket på brandbilen som står parkerad när de passerar, och på de sex brandmännen som står vid fastigheten och tittar igenom sitt frågeformulär. Frågor som strax ska få svar av en representant från Riksbyggen.

Under tisdagen var det premiär för ett nytt projekt inom Räddningstjänsten östra Skaraborg. Den nya arbetsuppgiften innebär att det operativa skift som är i tjänst ska undersöka och inventera hur brandskyddet ser ut i flerbostadshus.

Syftet med inventeringen är att kartlägga hur brandskydd, utrymningsvägar och framkomlighet för brandbilar ser ut i ett område.

– Det är ju ett tidsödande projekt som kommer att ta många år, kanske uppemot tio år att slutföra, säger Daniele Coen som är chef inom den förebyggande avdelningen inom räddningstjänsten. Vi har kanske tid att besöka två till tre hus i veckan, säger han.

Inventeringen som ska utförs tillsammans med en representant för fastighetsägaren och det man är intresserad av är husens gemensamma utrymmen. I protokollet bokför de hur trapphus, källare, vindsutrymmen och tvättstugor ser ut. Men även andra viktiga frågor får svar, exempelvis hur framkomligheten för brandbilar ser ut i området.

– Det är viktigt att det tjänstgörande skiftet gör inventeringen tillsammans och får en bild av hur ett område och en fastighet ser ut, berättar Jacob Thurin, styrkeledare på räddningstjänsten i Skövde. Det är bra att alla lär sig hur objektet ser ut med framkörningsvägar och annat. Men får vi ett larm då får vi avsluta inventeringen och åka på det förstås, säger han.

Efter en tur runt i källarförråd, trapphus och andra gemensamhetsutrymmen kan de även besiktiga vinden. Johannes Färnestav på Riksbyggen har efter en stund hittat rätt nyckel och brandmännen turas om att klänga upp för stegen till vinden.

– Styrelsen för bostadsrättsföreningen har ju också ett ansvar för brandskyddet och de går årligen igenom utrymmena, säger Johannes Färnestav. Det finns utbildningar för dem och räddningstjänsten är helt suverän när det gäller att hjälpa till och besvara frågor, säger han.

Under våren kommer räddningstjänsten dessutom att lansera ett nytt projekt. Då ska man uppsöka hyresgäster och lägenhetsinnehavare för att informera om brandskydd. Genom att knacka dörr och prata med de boende kan de till exempel informera om vikten att ha en fungerande brandvarnare.

Årligen omkommer ett 100-tal personer i olika typer av bränder i Sverige. I lägenheter är den vanligaste orsaken till en brand ofta torrkokning eller avglömda spisplattor, även levande ljus är en vanlig brandorsak.

Några boende i husområdet Annero i Hentorp tittar lite nyfiket på brandbilen som står parkerad när de passerar, och på de sex brandmännen som står vid fastigheten och tittar igenom sitt frågeformulär. Frågor som strax ska få svar av en representant från Riksbyggen.

Under tisdagen var det premiär för ett nytt projekt inom Räddningstjänsten östra Skaraborg. Den nya arbetsuppgiften innebär att det operativa skift som är i tjänst ska undersöka och inventera hur brandskyddet ser ut i flerbostadshus.

Syftet med inventeringen är att kartlägga hur brandskydd, utrymningsvägar och framkomlighet för brandbilar ser ut i ett område.

– Det är ju ett tidsödande projekt som kommer att ta många år, kanske uppemot tio år att slutföra, säger Daniele Coen som är chef inom den förebyggande avdelningen inom räddningstjänsten. Vi har kanske tid att besöka två till tre hus i veckan, säger han.

Inventeringen som ska utförs tillsammans med en representant för fastighetsägaren och det man är intresserad av är husens gemensamma utrymmen. I protokollet bokför de hur trapphus, källare, vindsutrymmen och tvättstugor ser ut. Men även andra viktiga frågor får svar, exempelvis hur framkomligheten för brandbilar ser ut i området.

– Det är viktigt att det tjänstgörande skiftet gör inventeringen tillsammans och får en bild av hur ett område och en fastighet ser ut, berättar Jacob Thurin, styrkeledare på räddningstjänsten i Skövde. Det är bra att alla lär sig hur objektet ser ut med framkörningsvägar och annat. Men får vi ett larm då får vi avsluta inventeringen och åka på det förstås, säger han.

Efter en tur runt i källarförråd, trapphus och andra gemensamhetsutrymmen kan de även besiktiga vinden. Johannes Färnestav på Riksbyggen har efter en stund hittat rätt nyckel och brandmännen turas om att klänga upp för stegen till vinden.

– Styrelsen för bostadsrättsföreningen har ju också ett ansvar för brandskyddet och de går årligen igenom utrymmena, säger Johannes Färnestav. Det finns utbildningar för dem och räddningstjänsten är helt suverän när det gäller att hjälpa till och besvara frågor, säger han.

Under våren kommer räddningstjänsten dessutom att lansera ett nytt projekt. Då ska man uppsöka hyresgäster och lägenhetsinnehavare för att informera om brandskydd. Genom att knacka dörr och prata med de boende kan de till exempel informera om vikten att ha en fungerande brandvarnare.

Årligen omkommer ett 100-tal personer i olika typer av bränder i Sverige. I lägenheter är den vanligaste orsaken till en brand ofta torrkokning eller avglömda spisplattor, även levande ljus är en vanlig brandorsak.