17 mar 2016 14:23

17 mar 2016 14:23

Nämndemän något yngre

DOMSTOL: En av fem under 45 år

Resultatet från det senaste nämndemannavalet visar en föryngring, men medelåldern är trots detta fortsatt hög.
Bara 22 procent i Skaraborgs tingsrätt är under 45 år.

Medelåldern i nämndemannakåren är nu 57,2 år. Det innebär att kåren har blivit 0,5 år yngre sedan förra valet. Andelen nämndemän mellan 18-44 år har ökat från 21 till 23 procent.

I Skaraborgs tingsrätt ligger medelåldern på 56,8 år och andelen nämndemän i ålderskategorin 18-44 år är 22 procent. Könsfördelningen i Skaraborgs tingsrätt är 52 procent kvinnor och 48 procent män.

Medelåldern i nämndemannakåren är nu 57,2 år. Det innebär att kåren har blivit 0,5 år yngre sedan förra valet. Andelen nämndemän mellan 18-44 år har ökat från 21 till 23 procent.

I Skaraborgs tingsrätt ligger medelåldern på 56,8 år och andelen nämndemän i ålderskategorin 18-44 år är 22 procent. Könsfördelningen i Skaraborgs tingsrätt är 52 procent kvinnor och 48 procent män.