17 mar 2016 13:28

17 mar 2016 14:09

Två män släpptes av hovrätten

DROGLIGA: Narkotikaligan får sin dom den 7 april

Två av de fem huvudmisstänkta i den rekordstora narkotikahärvan i Skövde försattes på fri fot efter hovrättsförhandlingen.
– Det kan tolkas som att de inte kommer att dömas så som vi yrkat eller att de frikänns, säger kammaråklagare Jenny Karlsson.

Efter 16 förhandlingsdagar avslutades rättegången i Göta hovrätt i Jönköping i onsdags mot de åtalade i den rekordstora narkotikaligan.

Maffiametoder

Åklagarna i ärendet, kammaråklagarna Jenny Karlsson och Sofia Karlsson, har också hävdat att det inte bara varit narkotika som ligan sysslat med – medlemmarna har också agerat med maffialiknande metoder i framför allt Skövde.

Åklagarna yrkade i tingsrätten på långa fängelsestraff för de fem huvudmännen från Skövde – tolv år för ligaledaren, nio år för två män, och fem och fyra år för ytterligare två. Tingsrätten dömde dem till fängelse i mellan tre år och åtta år och sex månader för ligaledaren. Efter domen överklagade båda parter – nio av de totalt tolv åtalade ville att åtalet ska ogillas och/eller påföljder mildras.

”Agerat tillsammans”

Åklagarna överklagade huvudsakligen eftersom tingsrätten friade flera av männen från att de, som åklagarna hävdade, tillsammans och i samförstånd hade hanterat rekordbeslaget av amfetaminet, cirka 38 kilo. Tingsrätten kom fram till att det bara är bara är två män som kunde kopplas till det. Övriga tre frikändes på den punkten. Där ville åklagarna se en ändring i hovrätten.

– Det var den linjen vi drev även i hovrätten, att de gemensamt och i samförstånd har förvärvat, förvarat och transporterat amfetaminet och övrig narkotika, säger Jenny Karlsson.

Stora mängder

Och även om det konstaterats att det var dålig kvalitet på amfetaminet så anser åklagarna att det inte ska spela någon roll.

– Det har de inte vetat om när de köpt det, och även om man räknar om 38 kilo till för att så att säga få mer kvalitet på det anser vi att det ändå landar på sådana mängder att det ska bedömas som grovt narkotikabrott .

Två släpptes

Rättegången i hovrätten förflöt enligt planen, det enda som möjligen överraskade var att två av den fem männen som varit häktade sedan i januari förra året försattes på fri fot. De dömdes i tingsrätten bland annat för grovt narkotikabrott till fängelse i tre respektive fyra år.

– Att de släpptes kan tolkas antingen som att de inte kommer dömas för det vi yrkade eller att de helt kommer att frias, säger Jenny Karsson.

– Vi yrkade på högre fängelsestraff för de två i hovrätten, som för två andra, en tredje yrkade vi att hovrätten skulle fastställa domen för. Vi yrkar fortsatt på 12 års fängelse för ligaledaren som vi hävdar var den drivande kraften i grupperingen.

Hovrättsdomen meddelas den 7 april.

Efter 16 förhandlingsdagar avslutades rättegången i Göta hovrätt i Jönköping i onsdags mot de åtalade i den rekordstora narkotikaligan.

Maffiametoder

Åklagarna i ärendet, kammaråklagarna Jenny Karlsson och Sofia Karlsson, har också hävdat att det inte bara varit narkotika som ligan sysslat med – medlemmarna har också agerat med maffialiknande metoder i framför allt Skövde.

Åklagarna yrkade i tingsrätten på långa fängelsestraff för de fem huvudmännen från Skövde – tolv år för ligaledaren, nio år för två män, och fem och fyra år för ytterligare två. Tingsrätten dömde dem till fängelse i mellan tre år och åtta år och sex månader för ligaledaren. Efter domen överklagade båda parter – nio av de totalt tolv åtalade ville att åtalet ska ogillas och/eller påföljder mildras.

”Agerat tillsammans”

Åklagarna överklagade huvudsakligen eftersom tingsrätten friade flera av männen från att de, som åklagarna hävdade, tillsammans och i samförstånd hade hanterat rekordbeslaget av amfetaminet, cirka 38 kilo. Tingsrätten kom fram till att det bara är bara är två män som kunde kopplas till det. Övriga tre frikändes på den punkten. Där ville åklagarna se en ändring i hovrätten.

– Det var den linjen vi drev även i hovrätten, att de gemensamt och i samförstånd har förvärvat, förvarat och transporterat amfetaminet och övrig narkotika, säger Jenny Karlsson.

Stora mängder

Och även om det konstaterats att det var dålig kvalitet på amfetaminet så anser åklagarna att det inte ska spela någon roll.

– Det har de inte vetat om när de köpt det, och även om man räknar om 38 kilo till för att så att säga få mer kvalitet på det anser vi att det ändå landar på sådana mängder att det ska bedömas som grovt narkotikabrott .

Två släpptes

Rättegången i hovrätten förflöt enligt planen, det enda som möjligen överraskade var att två av den fem männen som varit häktade sedan i januari förra året försattes på fri fot. De dömdes i tingsrätten bland annat för grovt narkotikabrott till fängelse i tre respektive fyra år.

– Att de släpptes kan tolkas antingen som att de inte kommer dömas för det vi yrkade eller att de helt kommer att frias, säger Jenny Karsson.

– Vi yrkade på högre fängelsestraff för de två i hovrätten, som för två andra, en tredje yrkade vi att hovrätten skulle fastställa domen för. Vi yrkar fortsatt på 12 års fängelse för ligaledaren som vi hävdar var den drivande kraften i grupperingen.

Hovrättsdomen meddelas den 7 april.