18 mar 2016 06:00

18 mar 2016 06:00

De är länkar mellan språken

SKÖVDE: Serviceassistenter blev värdefullt tillskott för skolan

En lärare från Syrien som ger matematikundervisning på svenska för en grupp nyanlända pojkar från Afghanistan. Med tolkning på dari.
På Erikdalskolan är det möjligt med skolans nya serviceassistenter.

Klassrummet på andra våning är trångt, men stämningen gemytlig. Det här är ”Slussen” – Eriksdalskolans första steg för de nyanlända barn som kommit till Sverige. När inte svenskan eller ämneskunskaperna är tillräckliga för att klara den vanliga undervisningen börjar de teoretiska studierna här.

Trianglar

Framme vid whiteboardtavlan har Nihal Nessan ritat tringlar och formler. Hon förklarar för eleverna hur arean på en triangel räknas fram. Nihal är från Syrien och utbildad matematiklärare i sitt hemland. Nu tar hon sina första steg mot en svensk lärarlegitimation.

Som serviceassistent får hon praktisera i skolan samtidigt som hon börjat skaffa sig den utbildning som krävs för att på sikt få undervisa på egen hand.

– Jag har jobbat inom restaurang några år, men har längtat efter att komma tillbaka till skolan. Det är här jag vill vara. Jag ser mig som en brygga mellan syriska, svenska och arabiska, säger Nihal.

När hon förklarar en liksidig triangel på svenska tolkar kollegan Fatima Kahjavee till dari – en variant av persiska som pratas i Afghanistan – för de sju afghanska pojkar som deltar i undervisningen.

Nihal och Fatima är serviceassistenter i grundskolan i Skövde. Skövde kommun anställde 20-talet assistenter i januari i ett ettårigt etableringsprojekt initierat av Arbetsförmedlingen.

Avlastning

Syftet är att ge nyanlända med bakgrund i skolan en väg in på den svenska arbetsmarknaden. För skolorna är det ett sätt att få in fler personer som kan avlasta lärarna.

Fatima har sin bakgrund inom HR (personalsidan), men börjar nu se läraryrket som en framtida möjlighet. Hon kommer från Afghanistan och då hon pratar dari innebär att hon blivit en enorm tillgång för Eriksdalskolan som på kort tid tagit emot ett stort antal nyanlända pojkar från Afghanistan.

Stort behov

Skolans rektor Petra Björn såg tidigt behovet och insåg att hon behövde rekrytera någon som kunde dari.

– Vi skulle inte ha kommit så långt som vi kommit utan deras hjälp. I dag skulle jag säga att de är oersättliga för oss, säger Petra.

De studiehandledare som tidigare finns räcker inte till längre för att möta behovet. Eriksdalskolan har under senaste året tagit emot 40-talet nyanlända.

Kommer längre

Åsa Gustavsson är lärare med ansvar för de nyanlända eleverna i årskurs 7–9.

– Assistenterna blir länken mellan språken. Oavsett om det handlar om att översätta ett enkelt recept hemkunskapen eller försöka förklara djupare kulturella skillnader. Skulle vi inte få hjälp med språket skulle undervisningen bli allt för basic. Nu kommer vi längre och kan förebygga kulturkrockar, säger hon.

Respekt

Fatima Kahjavee jämför med när hon själv läste SFI – där fanns ingen som översatte

– Här hjälper vi eleverna snabbare framåt med svenskan. I Afghanistan har de ingen chans att plugga, men här få de den möjligheten. De vill lära sig och har stor respekt för läraren. I Afghanistan uppfostras barnen att ha stor respekt för läraren, berättar Fatima.

Fatima och Nihal följer även med ute i den vanliga klassundervisningen och finns inte bara i ”Slussen”.

Även Eriksdalskolans tidigare åldrar (förskoleklass till årskurs) har en serviceassistent i Hannan Goria.

Klassrummet på andra våning är trångt, men stämningen gemytlig. Det här är ”Slussen” – Eriksdalskolans första steg för de nyanlända barn som kommit till Sverige. När inte svenskan eller ämneskunskaperna är tillräckliga för att klara den vanliga undervisningen börjar de teoretiska studierna här.

Trianglar

Framme vid whiteboardtavlan har Nihal Nessan ritat tringlar och formler. Hon förklarar för eleverna hur arean på en triangel räknas fram. Nihal är från Syrien och utbildad matematiklärare i sitt hemland. Nu tar hon sina första steg mot en svensk lärarlegitimation.

Som serviceassistent får hon praktisera i skolan samtidigt som hon börjat skaffa sig den utbildning som krävs för att på sikt få undervisa på egen hand.

– Jag har jobbat inom restaurang några år, men har längtat efter att komma tillbaka till skolan. Det är här jag vill vara. Jag ser mig som en brygga mellan syriska, svenska och arabiska, säger Nihal.

När hon förklarar en liksidig triangel på svenska tolkar kollegan Fatima Kahjavee till dari – en variant av persiska som pratas i Afghanistan – för de sju afghanska pojkar som deltar i undervisningen.

Nihal och Fatima är serviceassistenter i grundskolan i Skövde. Skövde kommun anställde 20-talet assistenter i januari i ett ettårigt etableringsprojekt initierat av Arbetsförmedlingen.

Avlastning

Syftet är att ge nyanlända med bakgrund i skolan en väg in på den svenska arbetsmarknaden. För skolorna är det ett sätt att få in fler personer som kan avlasta lärarna.

Fatima har sin bakgrund inom HR (personalsidan), men börjar nu se läraryrket som en framtida möjlighet. Hon kommer från Afghanistan och då hon pratar dari innebär att hon blivit en enorm tillgång för Eriksdalskolan som på kort tid tagit emot ett stort antal nyanlända pojkar från Afghanistan.

Stort behov

Skolans rektor Petra Björn såg tidigt behovet och insåg att hon behövde rekrytera någon som kunde dari.

– Vi skulle inte ha kommit så långt som vi kommit utan deras hjälp. I dag skulle jag säga att de är oersättliga för oss, säger Petra.

De studiehandledare som tidigare finns räcker inte till längre för att möta behovet. Eriksdalskolan har under senaste året tagit emot 40-talet nyanlända.

Kommer längre

Åsa Gustavsson är lärare med ansvar för de nyanlända eleverna i årskurs 7–9.

– Assistenterna blir länken mellan språken. Oavsett om det handlar om att översätta ett enkelt recept hemkunskapen eller försöka förklara djupare kulturella skillnader. Skulle vi inte få hjälp med språket skulle undervisningen bli allt för basic. Nu kommer vi längre och kan förebygga kulturkrockar, säger hon.

Respekt

Fatima Kahjavee jämför med när hon själv läste SFI – där fanns ingen som översatte

– Här hjälper vi eleverna snabbare framåt med svenskan. I Afghanistan har de ingen chans att plugga, men här få de den möjligheten. De vill lära sig och har stor respekt för läraren. I Afghanistan uppfostras barnen att ha stor respekt för läraren, berättar Fatima.

Fatima och Nihal följer även med ute i den vanliga klassundervisningen och finns inte bara i ”Slussen”.

Även Eriksdalskolans tidigare åldrar (förskoleklass till årskurs) har en serviceassistent i Hannan Goria.