18 mar 2016 11:51

18 mar 2016 12:07

Djurförbud för kattplågare

SKÖVDE: Dömdes för djurplågeri

Länsstyrelsen förbjuder den Skövdebo som plågade ihjäl ett stort antal katter att ta hand om och skaffa djur. Myndigheten säger att mannen saknar förmåga att ta hand om djur enligt gällande regler.

I december kom domen mot den Skövdebo som hade plågat ihjäl 22 katter i sitt hem. Tingsrätten konstaterade att han utsatt katterna för lidande som inte varit kortvarigt och han dömdes för djurplågeri.

Han hade slagit, sparkat, kastat och dränkt katter som han hade skaffat sig. Påföljden bestämdes till fängelse i tre månader och skyddstillsyn i tre år, där vård och behandling ingår.

Men efter djurplågeridomen gick ärendet vidare till länsstyrelsen som nu har fattat ett beslut om djurförbud. Länsstyrelsen har med stöd av djurskyddslagen förbjudit mannen att ta hand om samtliga djur och dessutom att skaffa djur. Förbudet innebär att han heller inte får ta hand om djur som han inte är ägare till.

Länsstyrelsens anser att han saknar förmåga att ta hand om djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Länsstyrelsen säger också att det inte är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.

Djurförbudet gäller tills vidare, vilket innebär att det inte är begränsat i tid. Det gäller därmed tills dess att annan behörig myndighet upphäver det.

I december kom domen mot den Skövdebo som hade plågat ihjäl 22 katter i sitt hem. Tingsrätten konstaterade att han utsatt katterna för lidande som inte varit kortvarigt och han dömdes för djurplågeri.

Han hade slagit, sparkat, kastat och dränkt katter som han hade skaffat sig. Påföljden bestämdes till fängelse i tre månader och skyddstillsyn i tre år, där vård och behandling ingår.

Men efter djurplågeridomen gick ärendet vidare till länsstyrelsen som nu har fattat ett beslut om djurförbud. Länsstyrelsen har med stöd av djurskyddslagen förbjudit mannen att ta hand om samtliga djur och dessutom att skaffa djur. Förbudet innebär att han heller inte får ta hand om djur som han inte är ägare till.

Länsstyrelsens anser att han saknar förmåga att ta hand om djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Länsstyrelsen säger också att det inte är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.

Djurförbudet gäller tills vidare, vilket innebär att det inte är begränsat i tid. Det gäller därmed tills dess att annan behörig myndighet upphäver det.