18 mar 2016 17:57

18 mar 2016 18:36

Flera nyheter i uppgörelse med hotellet

BILLINGEN: Kommunen presenterades avsiktsförklaringen

Blå Hallen ska bli Vasaloppscenter och under tre år får hotellverksamheten inte byta inriktning. Det är två av de skarpa nyheterna i förslaget till skriftlig uppgörelse mellan Skövde kommun och hotell Billingehus.
Kommunen offentliggjorde avsiktsförklaringen på fredagseftermiddagen.

I dokumentet styrs också detaljerna kring köpet av Blå hallen, badet och pulkagropen upp.

De 45 miljoner kronorna i köpeskilling kommer inte betalas vid ett tillfälle utan i omgångar. Slutbetalningen av de sista 20 miljoner kronorna sker först efter att Billingehus byggt en kongresshall och att den slutbesiktigats.

I anslutning till hotellverksamheten och Blå Hallen byggs alternativt skapas ett nytt Vasaloppscenter.

Får inte byta

Av avtalet framgår också att hotellet inte får göra en huvudsaklig förändring av nuvarande hotellverksamhet på Billingehus under en treårsperiod utan att ha kommunens godkännande.

Så sent som i december var ägaren, norrmannen Asmund Haare, på väg att godkänna att Billingehus ställdes om till en anläggning för asylmottagning.

200 miljoner

Skövde kommun är beredda att satsa 150 miljoner kronor, inklusive fastighetsköpen, i fritidsområdet, bland annat lift och skidspår.

Hotell Billingehus är berett att investera 200 miljoner kronor på en ny kongresshall för (1200 deltagare), renovering av befintlig hotellanläggning samt bygga 100 nya hotellrum.

Kritiker godkänner

Beslutsunderlaget innehåller också en extern granskning av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

I SLA har han tidigare ifrågasatt om köpet av Blå hallen är förenligt med kommunallagen. Nu har han granskat hela underlaget och han skriver i sin bedömning att avsiktsförklaringen inte strider mot kommunallagen eller annan lagstiftning.

– Nu har han haft tillgång till hela materialet och han gör den här bedömningen, kommenterar kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Olle Lundin kommer att närvara vid presentation under kommunfullmäktige på måndag.

Ny rapport

Alliansen står eniga bakom förslaget, men vill ha med sig fler partier.

Katarina Jonsson kommer då säkert lyfta fram en ny extern konsultrapport hävdar att satsningen kommer ge 790 jobb och 370 miljoner i intäkter för Skövderegionen.

Avsiktsförklaringen ska undertecknas mellan Skövde kommun och de båda bolagen Host hotell Billingehus och Tribe Hotel Billingehus AB.

Om den godkänns av kommunfullmäktige ...

I dokumentet styrs också detaljerna kring köpet av Blå hallen, badet och pulkagropen upp.

De 45 miljoner kronorna i köpeskilling kommer inte betalas vid ett tillfälle utan i omgångar. Slutbetalningen av de sista 20 miljoner kronorna sker först efter att Billingehus byggt en kongresshall och att den slutbesiktigats.

I anslutning till hotellverksamheten och Blå Hallen byggs alternativt skapas ett nytt Vasaloppscenter.

Får inte byta

Av avtalet framgår också att hotellet inte får göra en huvudsaklig förändring av nuvarande hotellverksamhet på Billingehus under en treårsperiod utan att ha kommunens godkännande.

Så sent som i december var ägaren, norrmannen Asmund Haare, på väg att godkänna att Billingehus ställdes om till en anläggning för asylmottagning.

200 miljoner

Skövde kommun är beredda att satsa 150 miljoner kronor, inklusive fastighetsköpen, i fritidsområdet, bland annat lift och skidspår.

Hotell Billingehus är berett att investera 200 miljoner kronor på en ny kongresshall för (1200 deltagare), renovering av befintlig hotellanläggning samt bygga 100 nya hotellrum.

Kritiker godkänner

Beslutsunderlaget innehåller också en extern granskning av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

I SLA har han tidigare ifrågasatt om köpet av Blå hallen är förenligt med kommunallagen. Nu har han granskat hela underlaget och han skriver i sin bedömning att avsiktsförklaringen inte strider mot kommunallagen eller annan lagstiftning.

– Nu har han haft tillgång till hela materialet och han gör den här bedömningen, kommenterar kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Olle Lundin kommer att närvara vid presentation under kommunfullmäktige på måndag.

Ny rapport

Alliansen står eniga bakom förslaget, men vill ha med sig fler partier.

Katarina Jonsson kommer då säkert lyfta fram en ny extern konsultrapport hävdar att satsningen kommer ge 790 jobb och 370 miljoner i intäkter för Skövderegionen.

Avsiktsförklaringen ska undertecknas mellan Skövde kommun och de båda bolagen Host hotell Billingehus och Tribe Hotel Billingehus AB.

Om den godkänns av kommunfullmäktige ...