18 mar 2016 15:47

21 mar 2016 11:07

Klart: Cementadomen kommer på måndag

DOM: Mark- och miljödomstolen avgör om brytningarna får fortsätta

På måndag kommer besked om Cementa får tillstånd att fortsätta bryta kalksten i Våmb. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg väntas då meddela sin dom.

Det bekräftar rådmannen Ove Järvholm som sitter som ordförande i målet. Han är en av fem ledamöter i rätten som tar ställning till bolagets ansökan om fortsatt och utökat täkttillstånd.

– Vid huvudförhandlingen sa vi att domen skulle komma under mars och tanken är att expediera domen under måndagen, säger Ove Järvholm till SLA.

Beskedet kommer att tas emot med stor förväntan hos både Cementa och motståndarlägret.

Bolagets nuvarande tillstånd löper ut 2017. Bolaget vill bryta 1,5 miljoner kalksten per år för sin fortsatta cementproduktion vid fabriken i Skövde.

Långa process

Den rättsliga processen har pågått i knappt, 3,5 år sedan Cementa i december 2012 lämnade in sin ursprungliga ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Anledningen till att det tagit så lång tid är att hela domstolsprocessen tagits om en gång efter ett rättegångsfel. 2014 avvisade mark- och miljödomstolen överraskande Cementas ansökan.

Cementa överklagade och fick rätt till en ny prövning och det är resultatet av den som nu kommer att meddelas på måndag, troligen under förmiddagen.

Det bekräftar rådmannen Ove Järvholm som sitter som ordförande i målet. Han är en av fem ledamöter i rätten som tar ställning till bolagets ansökan om fortsatt och utökat täkttillstånd.

– Vid huvudförhandlingen sa vi att domen skulle komma under mars och tanken är att expediera domen under måndagen, säger Ove Järvholm till SLA.

Beskedet kommer att tas emot med stor förväntan hos både Cementa och motståndarlägret.

Bolagets nuvarande tillstånd löper ut 2017. Bolaget vill bryta 1,5 miljoner kalksten per år för sin fortsatta cementproduktion vid fabriken i Skövde.

Långa process

Den rättsliga processen har pågått i knappt, 3,5 år sedan Cementa i december 2012 lämnade in sin ursprungliga ansökan till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Anledningen till att det tagit så lång tid är att hela domstolsprocessen tagits om en gång efter ett rättegångsfel. 2014 avvisade mark- och miljödomstolen överraskande Cementas ansökan.

Cementa överklagade och fick rätt till en ny prövning och det är resultatet av den som nu kommer att meddelas på måndag, troligen under förmiddagen.