20 mar 2016 15:38

20 mar 2016 15:38

Mycket stor risk för gräsbrand

SKARABORG

Det är just nu mycket stor risk för gräsbrand på flera håll i Skaraborg, enligt Räddningstjänsten Östra Skaraborgs Facebooksida.

Det blir så när snön smälter och gammalt gräs från förra året kommer fram. När det är stor risk för gräsbrand ska man till exempel låta bli att elda och grilla ute. Det är den som tänder elden som är ansvarig för elden och eventuell brand som sprider sig. För att bedöma om det är lämpligt att elda eller inte kan man ta appen ”Brandrisk ute” till hjälp.

 

 

Det blir så när snön smälter och gammalt gräs från förra året kommer fram. När det är stor risk för gräsbrand ska man till exempel låta bli att elda och grilla ute. Det är den som tänder elden som är ansvarig för elden och eventuell brand som sprider sig. För att bedöma om det är lämpligt att elda eller inte kan man ta appen ”Brandrisk ute” till hjälp.