21 mar 2016 21:51

21 mar 2016 22:07

Expert: "Köpet är inte stöd"

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Information om satsningen på Billingen

Skövde kommun kan köpa Billingebadet och Blå hallen utan att bryta mot kommunallagen eller andra lagar. Det budskapet gav Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, vid måndagens information om satsningen på Billingen.

Han var en av tre externa gäster som Alliansen bjudit till kommunfullmäktige i samband med att beslutsunderlaget för Billingensatsningen presenterades för ledamöterna.

Samtliga tre argumenterade för att kommunen kan göra 150-miljonerssatsningen.

– Jag blev förvånad över att jag fick frågan, jag brukar sitta bredvid och säga när kommunen gör fel, konstaterade Lundin, som blivit ombedd att ta fram ett rättsutlåtande om avsiktsförklaringen.

Där är han tydlig med att köpet går att genomföra.

Enligt Lundin måste köpet ses i sin helhet. Han menade att avtalet kommer leda till att kongresshall kommer att byggas och det blir en tillgång för kommunen.

Lundin konstaterade att marknadsvärdet är omöjligt att sätta utan att utan det blir vad säljaren begär.

I en tidigare SLA-artikel har han ifrågasätt affären, men han menar nu att det är helheten som gör skillnaden.

– För en gångs skull gör en kommun rätt och presenterar ett gediget beslutsunderlag.

Advokaten Bengt Ringqvist är ombud för Skövde kommun i förhandlingarna. Han redogjorde för vad ett ”Letter of intent” är och att avsiktsförklaringen inte är juridiskt bindande. Avsiktsförklaringen kommer att skrivas med de två bolag, Host Billingehus och Tribe Billingehus som står för fastigheten respektive driften.

Säger kommunfullmäktige ja till avsiktsförklaringen i april går arbetet vidare med att ta fram tre olika avtal som reglerar parternas framtida åtaganden.

Växeldrar

Han konstaterade att det varit tuffa förhandlingar i god anda. Hur de 45 miljonerna kronorna ska betalas var en fråga där parterna inte var eniga från början.

Kommunen ska betala 5 miljoner kronor vid avtalets undertecknande, 5 miljoner vid tillträdet, 15 miljoner vid byggstart av kongresshallen och 20 miljoner vid godkänd slutbesiktning.

Ringqvist beskriver det som att parterna därmed växeldrar kring riskerna och sina åtaganden.

Analysföretaget WSP har tagit fram en analys som visar att Skövderegionen ökar sina skatteintäkter med 70 miljoner kronor, att satsningen ger 303 jobb inom byggsektorn och ytterligare 487 inom främst turistsektorn.

– De regionalekonomiska effekterna uppväger investeringen. Vi bedömer att det samlade förslaget är lokal- och regionalekonomiskt motiverat, konstaterade Mattias Frithiof, konsult från WSP.

En fråga som inte är avgjord än är var Vasaloppscentrat ska ligga. SLA påstod felaktigt i lördagens tidning att Blå hallen ska bli Vasaloppscenter, men avtalet säger att centrat kan ligga där eller i hotellverksamhets närhet.

I en bilaga beskrivs vilket området som är möjlighet och där inkluderas bland annat skidstadion, dock inte området i direkt anslutning till Hagenstugan.

Han var en av tre externa gäster som Alliansen bjudit till kommunfullmäktige i samband med att beslutsunderlaget för Billingensatsningen presenterades för ledamöterna.

Samtliga tre argumenterade för att kommunen kan göra 150-miljonerssatsningen.

– Jag blev förvånad över att jag fick frågan, jag brukar sitta bredvid och säga när kommunen gör fel, konstaterade Lundin, som blivit ombedd att ta fram ett rättsutlåtande om avsiktsförklaringen.

Där är han tydlig med att köpet går att genomföra.

Enligt Lundin måste köpet ses i sin helhet. Han menade att avtalet kommer leda till att kongresshall kommer att byggas och det blir en tillgång för kommunen.

Lundin konstaterade att marknadsvärdet är omöjligt att sätta utan att utan det blir vad säljaren begär.

I en tidigare SLA-artikel har han ifrågasätt affären, men han menar nu att det är helheten som gör skillnaden.

– För en gångs skull gör en kommun rätt och presenterar ett gediget beslutsunderlag.

Advokaten Bengt Ringqvist är ombud för Skövde kommun i förhandlingarna. Han redogjorde för vad ett ”Letter of intent” är och att avsiktsförklaringen inte är juridiskt bindande. Avsiktsförklaringen kommer att skrivas med de två bolag, Host Billingehus och Tribe Billingehus som står för fastigheten respektive driften.

Säger kommunfullmäktige ja till avsiktsförklaringen i april går arbetet vidare med att ta fram tre olika avtal som reglerar parternas framtida åtaganden.

Växeldrar

Han konstaterade att det varit tuffa förhandlingar i god anda. Hur de 45 miljonerna kronorna ska betalas var en fråga där parterna inte var eniga från början.

Kommunen ska betala 5 miljoner kronor vid avtalets undertecknande, 5 miljoner vid tillträdet, 15 miljoner vid byggstart av kongresshallen och 20 miljoner vid godkänd slutbesiktning.

Ringqvist beskriver det som att parterna därmed växeldrar kring riskerna och sina åtaganden.

Analysföretaget WSP har tagit fram en analys som visar att Skövderegionen ökar sina skatteintäkter med 70 miljoner kronor, att satsningen ger 303 jobb inom byggsektorn och ytterligare 487 inom främst turistsektorn.

– De regionalekonomiska effekterna uppväger investeringen. Vi bedömer att det samlade förslaget är lokal- och regionalekonomiskt motiverat, konstaterade Mattias Frithiof, konsult från WSP.

En fråga som inte är avgjord än är var Vasaloppscentrat ska ligga. SLA påstod felaktigt i lördagens tidning att Blå hallen ska bli Vasaloppscenter, men avtalet säger att centrat kan ligga där eller i hotellverksamhets närhet.

I en bilaga beskrivs vilket området som är möjlighet och där inkluderas bland annat skidstadion, dock inte området i direkt anslutning till Hagenstugan.