21 mar 2016 15:38

21 mar 2016 15:38

Pengar till landsbygden

SKÖVDE: En halv miljon kronor i Landsbygdspotten

Skövde kommun vill stimulera tillväxt och utveckling på landsbygden och nu finns en halv miljon kronor i potten. Fram till sista april kan föreningar på landsbygden söka pengar till olika projekt.

Landsbygdspotten tillkom i det program för landsbygdens utveckling som Skövde kommun tog fram för åren 2013 till 2016. I årets budget finns det 500 000 kronor avsatta som är avsedda att bidra till att utveckling och tillväxt på landsbygden.

De som kan söka pengar från landsbygdspotten är företrädesvis föreningar, de har fram till den 30 april på sig att skicka in sina ansökningar om bidrag till kommunen. Finns det sedan pengar kvar i potten kan man ta nya beslut efter sommaren.

– Det kommer att ge många av våra föreningar på landbygden möjlighet att genomföra projekt som de tidigare saknat pengar till, säger näringslivsutvecklare Christian Johansson på kommunen i ett pressmeddelande.

Möjligheten att söka pengar är begränsat till fyra specifika intresseområden som kommunen listar.

• Kultur- och fritidsfrämjande verksamheter på landsbygden. Här vill man att aktiviteter och projekt som prioriteras ska vara inriktade mot integration.

• Projektering eller förstudier för gemensamma vatten- och avloppsledningar inom de delar av kommunen där kommunalt vatten och avlopp saknas är en av punkterna.

• Digitalisering av olika mötesplatser på landsbygden, exempelvis bygdegårdar och föreningslokaler. Här kan även föreningar söka bidrag förstudier eller projektering av fiberområden.

• Medfinansiering till projekt med ett bestående samhällsvärde. Det kan till exempel vara en lekplats, grönområde eller en badplats.

Landsbygdspotten tillkom i det program för landsbygdens utveckling som Skövde kommun tog fram för åren 2013 till 2016. I årets budget finns det 500 000 kronor avsatta som är avsedda att bidra till att utveckling och tillväxt på landsbygden.

De som kan söka pengar från landsbygdspotten är företrädesvis föreningar, de har fram till den 30 april på sig att skicka in sina ansökningar om bidrag till kommunen. Finns det sedan pengar kvar i potten kan man ta nya beslut efter sommaren.

– Det kommer att ge många av våra föreningar på landbygden möjlighet att genomföra projekt som de tidigare saknat pengar till, säger näringslivsutvecklare Christian Johansson på kommunen i ett pressmeddelande.

Möjligheten att söka pengar är begränsat till fyra specifika intresseområden som kommunen listar.

• Kultur- och fritidsfrämjande verksamheter på landsbygden. Här vill man att aktiviteter och projekt som prioriteras ska vara inriktade mot integration.

• Projektering eller förstudier för gemensamma vatten- och avloppsledningar inom de delar av kommunen där kommunalt vatten och avlopp saknas är en av punkterna.

• Digitalisering av olika mötesplatser på landsbygden, exempelvis bygdegårdar och föreningslokaler. Här kan även föreningar söka bidrag förstudier eller projektering av fiberområden.

• Medfinansiering till projekt med ett bestående samhällsvärde. Det kan till exempel vara en lekplats, grönområde eller en badplats.