21 mar 2016 06:00

21 mar 2016 06:00

Ska bygga nytt i fornbyn

SKÖVDE: Godsmagasinet vid Skultorps fornby ska återuppstå efter branden

Det gamla godsmagasinet har varit en central del för hembygdsförenings aktiviteter i Skultorps fornby. Efter branden 2015 blev magasinet totalförstört, nu ska föreningen riva och bygga nytt men det fattas pengar.

I juni 2015 totalförstördes det gamla godsmagasinet i en anlagd brand. Även om utsidan på byggnaden bara delvis skvallrar om branden med sin svartbrända gavel och det utbrända taket, så är det på insidan i lokalerna som man verkligen kan se hur branden förstört byggnaden. Huset samt alla inventarier och inredning blev totalt förstört i branden, allt är bränt och nedsotat. Det enda som kunde räddas var det arkivmaterial som förvarades i ett brandsäkert rum i källaren.

– Men mycket av det som låg i arkivet blev vattenskadat under släckningsarbetet, berättar föreningens kassör Sonja Gustavsson. Men efter en brandsanering kunde ändå mycket från arkivet räddas, det var till exempel böcker och foton samt alla önskelistor till tomten.

Sedan ett 30-tal år tillbaka har de sparat de önskelistor som tomten tar emot av barnen under julmarknaden i fornbyn.

Godsmagasinet uppfördes vid järnvägsstationen i Skultorp på 1870-talet. När stationen lades ner 1975 plockade Skultorps hembygds- och fornminnesförening ned magasinet och byggde upp det på sin nuvarande plats, ett stenkast från fornbyn. Invigningen var 1983 och sedan dess har magasinet tjänat som föreningslokal åt hembygdsföreningen.

Under torsdagen var flera i hembygdsföreningen på plats för att inventera och plocka bort sådant som kan räddas innan grävskopan kommer och river ner det brända magasinet.

I det som var ett kök mäter Nils-Olof Andersson köksluckor och Gun Engström plockar med sotigt porslin. Stationsskylten och den gamla klockan från 1870 var sådant som lastades på en kärra för vidare transport till Harald Engströms ladugård. Här har de även magasinerat 34 stycken flyttlådor från arkivet.

– Klockan som en gång satt på stationsbyggnaden fungerade fint ända fram till branden, säger KG Johansson, men den ska vi få i gång igen.

I början av maj hoppas föreningens ordförande Ingemar Karlsson att bygget av det nya huset ska vara i gång. Men försäkringen täcker inte hela kostnaden för bygget och de försök man gjort att få pengar av kommunen och länsstyrelsen har hittills inte gett resultat.

– Huset var ju fullvärdesförsäkrat men nybygget kommer att kosta omkring 2,2 miljoner kronor och det fattas 400 000 kronor för oss, säger Ingemar Karlsson.

– Vi får hoppas på sponsorer som till exempel företag som har anknytning till Skultorp, vi kommer också att vända oss till innevånarna i Skultorp för att få hjälp med finansieringen, säger Sonja Gustavsson. En del har faktiskt undanbett sig blommor på födelsedagsfiranden och bett om en gåva till oss i stället, berättar hon.

De 180 medlemmarna i hembygdsföreningen har också fått en inbetalningsavi där de kunnat bidra med en frivillig summa.

I juni 2015 totalförstördes det gamla godsmagasinet i en anlagd brand. Även om utsidan på byggnaden bara delvis skvallrar om branden med sin svartbrända gavel och det utbrända taket, så är det på insidan i lokalerna som man verkligen kan se hur branden förstört byggnaden. Huset samt alla inventarier och inredning blev totalt förstört i branden, allt är bränt och nedsotat. Det enda som kunde räddas var det arkivmaterial som förvarades i ett brandsäkert rum i källaren.

– Men mycket av det som låg i arkivet blev vattenskadat under släckningsarbetet, berättar föreningens kassör Sonja Gustavsson. Men efter en brandsanering kunde ändå mycket från arkivet räddas, det var till exempel böcker och foton samt alla önskelistor till tomten.

Sedan ett 30-tal år tillbaka har de sparat de önskelistor som tomten tar emot av barnen under julmarknaden i fornbyn.

Godsmagasinet uppfördes vid järnvägsstationen i Skultorp på 1870-talet. När stationen lades ner 1975 plockade Skultorps hembygds- och fornminnesförening ned magasinet och byggde upp det på sin nuvarande plats, ett stenkast från fornbyn. Invigningen var 1983 och sedan dess har magasinet tjänat som föreningslokal åt hembygdsföreningen.

Under torsdagen var flera i hembygdsföreningen på plats för att inventera och plocka bort sådant som kan räddas innan grävskopan kommer och river ner det brända magasinet.

I det som var ett kök mäter Nils-Olof Andersson köksluckor och Gun Engström plockar med sotigt porslin. Stationsskylten och den gamla klockan från 1870 var sådant som lastades på en kärra för vidare transport till Harald Engströms ladugård. Här har de även magasinerat 34 stycken flyttlådor från arkivet.

– Klockan som en gång satt på stationsbyggnaden fungerade fint ända fram till branden, säger KG Johansson, men den ska vi få i gång igen.

I början av maj hoppas föreningens ordförande Ingemar Karlsson att bygget av det nya huset ska vara i gång. Men försäkringen täcker inte hela kostnaden för bygget och de försök man gjort att få pengar av kommunen och länsstyrelsen har hittills inte gett resultat.

– Huset var ju fullvärdesförsäkrat men nybygget kommer att kosta omkring 2,2 miljoner kronor och det fattas 400 000 kronor för oss, säger Ingemar Karlsson.

– Vi får hoppas på sponsorer som till exempel företag som har anknytning till Skultorp, vi kommer också att vända oss till innevånarna i Skultorp för att få hjälp med finansieringen, säger Sonja Gustavsson. En del har faktiskt undanbett sig blommor på födelsedagsfiranden och bett om en gåva till oss i stället, berättar hon.

De 180 medlemmarna i hembygdsföreningen har också fått en inbetalningsavi där de kunnat bidra med en frivillig summa.