21 mar 2016 06:00

21 mar 2016 06:47

Sparkrav slår mot svaga

SKÖVDE: Kvalitetspengar drogs in i sista stund

Undervisning i mindre grupper minskas, extra resurser försvinner och vikariat tillsätts inte.
Fjolårets sena sparkrav på fem miljoner kronor inom grundskolan får nu effekter.

Det var politikerna i barn- och utbildningsnämnden som sent i december drog bort den kvalitetspeng som mellan- och högstadiet haft i två år. Orsaken till besparingarna var en felräkning som tvingade fram åtgärder.

Beskedet kom sent och har tvingat rektorerna till sena åtgärder. SLA har pratat med flera källor – bland personal, ledning och fackliga organisationer – inom skolans värld som säger att besparingar slår mot lärarna med ökad arbetsbelastning och mot de elever som är i behov av särskilt stöd.

Sent besked

Kvalitetspengen har skolorna fått utöver ordinarie elevpeng för att kunna höja kvaliteten. Flera källor är kritiska till sättet hur den togs bort – veckan före jul när många var färdiga med sina budgetarbeten.

Fem miljoner kronor är en bråkdel av skolans totala budget, men för skolorna slår besparingen hårt anser Bengt Wahlberg, ordförande för Lärarförbundet i Skövde.

– Den här besparingen kom sent och när läget redan är ansträngt blev det extra tungt för skolorna, säger han.

Specialundervisning

Eva Carlander är rektor på Vasaskolan. Här måste man spara in 800 000 kronor under året och det kommer slå direkt mot personalresurserna.

I den riskanalys som är på väg att tas fram skriver hon att skolans måste dra ned på specialundervisningen.

– Vi får färre grupper med specialundervisning och elever med behov av särskilt stöd får inte det de har rätt till här. Här riskerar vi att bryta mot skollagen. Dessutom riskerar vi ökad stress hos personalen, lägre måluppfyllelse med färre som bli behöriga till gymnasiet, konstaterar Carlander.

Även på Käpplundaskolan pågår arbetet med att göra klart en riskbedömning. För mellanstadiet motsvarar effekten av de minskade resurserna en nedskärning med knappt en tjänst. Neddragningen är inte genomförd, men just nu gäller vikariestopp på skolan sedan årsskiftet.

– Det var kännbart att pengarna försvann och beskedet kom väldigt sent. Det är pengar som vi har använt till tjänster, säger Helena Birgersson.

Färre lektioner med två lärare i klassrummet och minskning av språkstödjande insatser är två negativa effekter.

Tillsattes inte

Henskolan skriver i sin riskbedömning att rektor fick avstå från att tillsätta en tjänst på mellanstadiet som var planerad. På Frösve skjuter man på IT-investeringar och tvingas till lägre personaltäthet.

På Eriksdalskolan (årskurs 7-9) konstaterar rektor Petra Björk att det inte går att spara på resurserna för barn med särskilda behov utan det måste sparas på andra håll i verksamheten

På övriga skolor pågår arbetet med riskanalysen. Grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren säger att samtliga skolor ska analysera effekterna av besparingen och att den samlade bedömningen kommer finnas klar i juni.

Det var politikerna i barn- och utbildningsnämnden som sent i december drog bort den kvalitetspeng som mellan- och högstadiet haft i två år. Orsaken till besparingarna var en felräkning som tvingade fram åtgärder.

Beskedet kom sent och har tvingat rektorerna till sena åtgärder. SLA har pratat med flera källor – bland personal, ledning och fackliga organisationer – inom skolans värld som säger att besparingar slår mot lärarna med ökad arbetsbelastning och mot de elever som är i behov av särskilt stöd.

Sent besked

Kvalitetspengen har skolorna fått utöver ordinarie elevpeng för att kunna höja kvaliteten. Flera källor är kritiska till sättet hur den togs bort – veckan före jul när många var färdiga med sina budgetarbeten.

Fem miljoner kronor är en bråkdel av skolans totala budget, men för skolorna slår besparingen hårt anser Bengt Wahlberg, ordförande för Lärarförbundet i Skövde.

– Den här besparingen kom sent och när läget redan är ansträngt blev det extra tungt för skolorna, säger han.

Specialundervisning

Eva Carlander är rektor på Vasaskolan. Här måste man spara in 800 000 kronor under året och det kommer slå direkt mot personalresurserna.

I den riskanalys som är på väg att tas fram skriver hon att skolans måste dra ned på specialundervisningen.

– Vi får färre grupper med specialundervisning och elever med behov av särskilt stöd får inte det de har rätt till här. Här riskerar vi att bryta mot skollagen. Dessutom riskerar vi ökad stress hos personalen, lägre måluppfyllelse med färre som bli behöriga till gymnasiet, konstaterar Carlander.

Även på Käpplundaskolan pågår arbetet med att göra klart en riskbedömning. För mellanstadiet motsvarar effekten av de minskade resurserna en nedskärning med knappt en tjänst. Neddragningen är inte genomförd, men just nu gäller vikariestopp på skolan sedan årsskiftet.

– Det var kännbart att pengarna försvann och beskedet kom väldigt sent. Det är pengar som vi har använt till tjänster, säger Helena Birgersson.

Färre lektioner med två lärare i klassrummet och minskning av språkstödjande insatser är två negativa effekter.

Tillsattes inte

Henskolan skriver i sin riskbedömning att rektor fick avstå från att tillsätta en tjänst på mellanstadiet som var planerad. På Frösve skjuter man på IT-investeringar och tvingas till lägre personaltäthet.

På Eriksdalskolan (årskurs 7-9) konstaterar rektor Petra Björk att det inte går att spara på resurserna för barn med särskilda behov utan det måste sparas på andra håll i verksamheten

På övriga skolor pågår arbetet med riskanalysen. Grundskolechefen Pernilla Engqvist-Widegren säger att samtliga skolor ska analysera effekterna av besparingen och att den samlade bedömningen kommer finnas klar i juni.