22 mar 2016 16:28

22 mar 2016 16:28

Dämpade krav minskar trycket på vårdcentraler

VÄSTRA GÖTALAND: Nya ägardirektiv för primärvården

Regionen dämpar skrivningen om vårdcentralerna men kravet om ekonomisk balans finns kvar.
– Skrivningen är svag. Närhälsan behöver stärkas, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

I november, då delårsrapporten för augusti 2015 godkändes, tog regionfullmäktige beslut om att primärvårdsstyrelsen skulle omstrukturera Närhälsan. De vårdcentraler som styrelsen bedömde ha långsiktiga ekonomiska problem skulle ”vara avvecklade eller vara i ekonomisk balans före utgången av 2016”.

Exkluderande

Skrivningen fick kritik och satte press på flera vårdcentraler. I synnerhet då Närhälsan under den tiden tog beslut om att lägga ned fem av sina vårdcentraler, bland annat Skara.

– Skrivningen var hård och exkluderande, och tolkades mer fyrkantigt än vi trott vilket vi får ta på oss, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Hade beslutet om de fem vårdcentralerna blivit annorlunda med den nya skrivningen?

– Nej, alla fem hade dragits med problem under en lång tid.

Skrivningen, som godkändes under tisdagen, innebär att primärvårdsstyrelsen minst en gång per år ska värdera om enheterna har långsiktiga ekonomiska problem och förmåga att möta kraven på bemanning och vårdkvalitet. Det slås även fast att primärvårdsstyrelsen äger frågan. Riktlinjerna gäller till och med 2019.

– Det är första gången vi får ett ägardirektiv. Uppdraget ligger kvar, men är omformulerat. Det är bra att tidsangivelsen är borta, det tar tid att vända resultatet för en vårdcentral, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Jonas Andersson:

– Ledstjärnan för framtiden blir att ge högkvalitativ vård och ha vaksamhet. Läget för en vårdcentral kan förändras fort, men läkarbemanningen är en viktig bit.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning och vill stärka Närhälsans roll. Vänsterpartiet menar att direktivet fokuserar på avveckling före utveckling.

– Under hösten kommer vi att återkomma med en skrivning som hur vi tycker att primärvården ska förändras, säger Alex Bergström.

I november, då delårsrapporten för augusti 2015 godkändes, tog regionfullmäktige beslut om att primärvårdsstyrelsen skulle omstrukturera Närhälsan. De vårdcentraler som styrelsen bedömde ha långsiktiga ekonomiska problem skulle ”vara avvecklade eller vara i ekonomisk balans före utgången av 2016”.

Exkluderande

Skrivningen fick kritik och satte press på flera vårdcentraler. I synnerhet då Närhälsan under den tiden tog beslut om att lägga ned fem av sina vårdcentraler, bland annat Skara.

– Skrivningen var hård och exkluderande, och tolkades mer fyrkantigt än vi trott vilket vi får ta på oss, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Hade beslutet om de fem vårdcentralerna blivit annorlunda med den nya skrivningen?

– Nej, alla fem hade dragits med problem under en lång tid.

Skrivningen, som godkändes under tisdagen, innebär att primärvårdsstyrelsen minst en gång per år ska värdera om enheterna har långsiktiga ekonomiska problem och förmåga att möta kraven på bemanning och vårdkvalitet. Det slås även fast att primärvårdsstyrelsen äger frågan. Riktlinjerna gäller till och med 2019.

– Det är första gången vi får ett ägardirektiv. Uppdraget ligger kvar, men är omformulerat. Det är bra att tidsangivelsen är borta, det tar tid att vända resultatet för en vårdcentral, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Jonas Andersson:

– Ledstjärnan för framtiden blir att ge högkvalitativ vård och ha vaksamhet. Läget för en vårdcentral kan förändras fort, men läkarbemanningen är en viktig bit.

Socialdemokraterna gjorde en protokollsanteckning och vill stärka Närhälsans roll. Vänsterpartiet menar att direktivet fokuserar på avveckling före utveckling.

– Under hösten kommer vi att återkomma med en skrivning som hur vi tycker att primärvården ska förändras, säger Alex Bergström.