22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Hård kritik mot högskolan

SKÖVDE: Nu ska kursen göras om i sin helhet

Studenter på högskolan riktar svidande kritik mot en kurs.
”Ingen röd tråd, irrelevant, sämsta kursen, lärare pratar med eleverna utan respekt” är några av kommentarerna.
Kursen har hög andel underkända studenter, och den ska nu göras om helt.

Drygt 50 studenter som går en av kurserna som ges på en utbildning på Institutionen för handel och företagande, är mycket upprörda över det de anser vara bristande kvalitet.

”Ohållbar situation”

En av studenterna skrev om sina åsikter i klassens grupp på Facebook och fick många svar där det visade sig att många höll med om att kursen är under all kritik. Studenten hade även noterat att mellan knappt hälften och en tredjedel av studenterna gick på föreläsningarna, och antalet var sjunkande.

”Ingen röd tråd, irrelevant, sämsta kursen, under all kritik, ohållbar situation, det gav mig precis ingenting, lärare pratar med eleverna utan respekt” är bara några av kommentarerna och flera studenter skriver att de håller med de övriga.

Många underkända

För personalen på högskolan har problemen varit kända. Studenter som gick samma kurs förra våren klagade också. Personalen har även noterat att många blir underkända.

– Vi har en ganska hög andel underkända på kursen. Den innehåller mycket matematik, och det kan göra att en högre andel underkänns. Men det kan också vara så att det är kopplat till problemen, säger Stefan Tengblad, prefekt på institutionen.

Kommentarerna om bristande respekt tar Stefan Tengblad på allvar.

Studenter ställer krav

– Det är inte bra, men vi har inte hittat någon konkret punkt där läraren har gjort något allvarligt fel. Det är viktigt att vi jobbar med hur vi bemöter studenterna, men det kan också förekomma kommunikationsmissar.

– Studenter i dag ställer tydligare krav på oss lärare och vårt bemötande. Vi måste förtjäna deras respekt och det är positivt och en del i det demokratiska samhället. Men det lärare eventuellt säger är en bråkdel av det de själva får läsa i kursutvärderingar. Det legitimerar inte att lärare ska bete sig respektlöst, men klimatet hårdnar.

Stefan Tengblad menar att man redan efter förra vårens klagomål vidtog åtgärder för att komma till rätta med kursen.

– Vi har gjort insatser men de har inte varit tillräckliga.

Kursen ska inför nästa vår göras om. Personalen har en dialog med studentkåren i frågan och ska utforma kursen enligt samma princip som andra kurser på institutionen.

– Vi ska spela in föreläsningarna så att studenterna kan se dem flera gånger, exempelvis inför en tenta. Tanken är även att de ska se dem före lektionstid så att den tiden kan användas till diskussioner och övningar. Vi ska se till att studenterna får hjälp med sina frågor på ett vettigt sätt.

– Vi ska också jobba med frågor om bemötande, så att alla håller samma linje.

Drygt 50 studenter som går en av kurserna som ges på en utbildning på Institutionen för handel och företagande, är mycket upprörda över det de anser vara bristande kvalitet.

”Ohållbar situation”

En av studenterna skrev om sina åsikter i klassens grupp på Facebook och fick många svar där det visade sig att många höll med om att kursen är under all kritik. Studenten hade även noterat att mellan knappt hälften och en tredjedel av studenterna gick på föreläsningarna, och antalet var sjunkande.

”Ingen röd tråd, irrelevant, sämsta kursen, under all kritik, ohållbar situation, det gav mig precis ingenting, lärare pratar med eleverna utan respekt” är bara några av kommentarerna och flera studenter skriver att de håller med de övriga.

Många underkända

För personalen på högskolan har problemen varit kända. Studenter som gick samma kurs förra våren klagade också. Personalen har även noterat att många blir underkända.

– Vi har en ganska hög andel underkända på kursen. Den innehåller mycket matematik, och det kan göra att en högre andel underkänns. Men det kan också vara så att det är kopplat till problemen, säger Stefan Tengblad, prefekt på institutionen.

Kommentarerna om bristande respekt tar Stefan Tengblad på allvar.

Studenter ställer krav

– Det är inte bra, men vi har inte hittat någon konkret punkt där läraren har gjort något allvarligt fel. Det är viktigt att vi jobbar med hur vi bemöter studenterna, men det kan också förekomma kommunikationsmissar.

– Studenter i dag ställer tydligare krav på oss lärare och vårt bemötande. Vi måste förtjäna deras respekt och det är positivt och en del i det demokratiska samhället. Men det lärare eventuellt säger är en bråkdel av det de själva får läsa i kursutvärderingar. Det legitimerar inte att lärare ska bete sig respektlöst, men klimatet hårdnar.

Stefan Tengblad menar att man redan efter förra vårens klagomål vidtog åtgärder för att komma till rätta med kursen.

– Vi har gjort insatser men de har inte varit tillräckliga.

Kursen ska inför nästa vår göras om. Personalen har en dialog med studentkåren i frågan och ska utforma kursen enligt samma princip som andra kurser på institutionen.

– Vi ska spela in föreläsningarna så att studenterna kan se dem flera gånger, exempelvis inför en tenta. Tanken är även att de ska se dem före lektionstid så att den tiden kan användas till diskussioner och övningar. Vi ska se till att studenterna får hjälp med sina frågor på ett vettigt sätt.

– Vi ska också jobba med frågor om bemötande, så att alla håller samma linje.