22 mar 2016 14:15

22 mar 2016 14:15

Ingen flytt av fullmäktigetid

SKÖVDE

Beslutet om satsningen på Billingen kommer att tas vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde den 25 april.

Ett tag fanns en diskussion om att flytta ärendet till dagtid för att hinna med övriga frågor och debatt.

Efter överläggningar mellan partierna i samband med fullmäktiges sammanträde i måndags bestämdes att den ordinarie mötestiden ligger fast, det vill säga klockan 18.00.

Kommunstyrelsen har ärendet på sitt bord den 4 april.

Ett tag fanns en diskussion om att flytta ärendet till dagtid för att hinna med övriga frågor och debatt.

Efter överläggningar mellan partierna i samband med fullmäktiges sammanträde i måndags bestämdes att den ordinarie mötestiden ligger fast, det vill säga klockan 18.00.

Kommunstyrelsen har ärendet på sitt bord den 4 april.