22 mar 2016 14:47

22 mar 2016 14:47

Kallade brukare för "bebisar"

SKÖVDE

Personalen på en verksamhet inom den kommunala LSS-omsorgen kallade brukare för bebisar, djur och ”gamla som är sjuka”.

Syftet har varit att motverka ett visst beteende hos brukaren, men språkbruket anses inte som lämpligt. Händelserna har rapporterats i en avvikelserapport.

I en annan avvikelserapport anmäls att en anhörig till en brukare uppträtt irriterat och gått mot personal med viftande armar. En personal ska ha knuffat den anhörige som då backade.

Syftet har varit att motverka ett visst beteende hos brukaren, men språkbruket anses inte som lämpligt. Händelserna har rapporterats i en avvikelserapport.

I en annan avvikelserapport anmäls att en anhörig till en brukare uppträtt irriterat och gått mot personal med viftande armar. En personal ska ha knuffat den anhörige som då backade.