22 mar 2016 16:47

23 mar 2016 07:45

Personal fick skriftliga förtydliganden

SKÖVDE

På ett äldreboende i Skövde kommun avslöjades i slutet av förra året stora brister. Personalen hanterade larm från de boende på ett felaktigt sätt och larm ignorerades.

Även i tillsynen upptäcktes stora brister och vissa avdelningar hade lämnats utan personal under långa perioder nattetid.

Händelserna anmäldes som ett missförhållande enligt lex Sarah. Inspektionen för vård och omsorg har nu godkänt kommunens åtgärdsplan.

Den omfattar bland annat värdegrundsutbildning åt all nattpersonal, utbildning i social dokumentation och utbildning i larmhantering.

Den personal som berördes av anmälan har också fått skriftliga förtydliganden.

Även i tillsynen upptäcktes stora brister och vissa avdelningar hade lämnats utan personal under långa perioder nattetid.

Händelserna anmäldes som ett missförhållande enligt lex Sarah. Inspektionen för vård och omsorg har nu godkänt kommunens åtgärdsplan.

Den omfattar bland annat värdegrundsutbildning åt all nattpersonal, utbildning i social dokumentation och utbildning i larmhantering.

Den personal som berördes av anmälan har också fått skriftliga förtydliganden.