22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Stor framgång för Cementa

SKÖVDE: Får bryta kalksten fram till 2031

Cementa blir kvar i Skövde för överskådlig framtid. Men innan det nya tillståndet vinner laga kraft kommer fabriken få brist på kalksten.
– Vi känner glädje och lättnad men nu startar intensiva förberedelser, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt.

Mark- och miljödomstolens beslut att bevilja Cementa AB tillstånd enligt miljöbalken att fortsätta och utöka sin brytningsverksamhet på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99, är en stor framgång för bolaget som i den senaste förhandlingen 2014 fick avslag.

Teknisk lösning

Den rättegången ogiltigförklarades senare och när förhandlingarna började om i höstas hade Cementa gjort sin läxa och rättat till de brister som fanns i den tidigare tillståndsansökan.

– Då kunde vi inte presentera en färdig teknisk lösning för omdragningen av Hållsdammsbäcken. Nu har vi kunnat visa det inte får några effekter för vattenavrinning och Natura 2000-området. Dessutom har vi kunnat visa på riksintresset i att det produceras cement i västra Sverige, säger Hoffstedt till SLA några timmar efter att domstolen meddelat sitt beslut.

– Det är ett mycket positivt besked för Cementa, för fabriken och all vår personal som nu kan arbetare vidare i lugn och ro. Vi känner givetvis både glädje och lättnad nu för det har varit en utdragen process.

Det nya tillståndet innebär fortsatt och utökat brytningstillstånd i 15 år framåt, fram till år 2031. Mark- och miljödomstolen ger Cementa tillstånd att bryta högst 1,5 miljoner ton kalksten per år och sprängningar får som nu endast ske på vardagar mellan 07–18.

Ett förbehåll finns dock. Cementa får inte börja leda om Hållsdammsbäckens vatten förrän domen vunnit laga kraft.

Om domen överklagas till mark- och miljööverdomstolen kan en sådan process bli utdragen och hindra bolaget från att komma i gång med brytningen i sitt utökade täktområde.

– Det nuvarande tillståndet löper ut om elva månader (mars 2017) och det finns en uppenbar risk att vi får brist på kalksten oavsett om domen överklagas eller inte, eftersom den nuvarande reserven tar slut inom cirka nio månader. Det är något som vi nu måste sätta oss ned och börja planera för, säger Hoffstedt.

Oenig domstol

Domstolen var dock inte enig i sitt beslut. Joen Morales (tekniskt råd) samt Östen Andersson (ledamot) var skiljaktiga och anser att miljökonsekvensbeskrivningen i Cementas ansökan är så pass bristfällig att ”tillstånd inte kan prövas och än mindre beviljas på det underlag som getts in i målet”, skriver de i en bilaga.

Ordföranden Ove Järnholm, Nils-Göran Nilsson (tekniskt råd) samt Hans Wennerholm (ledamot) utgjorde därmed majoritet och dömde till Cementas favör.

Mark- och miljödomstolens beslut att bevilja Cementa AB tillstånd enligt miljöbalken att fortsätta och utöka sin brytningsverksamhet på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99, är en stor framgång för bolaget som i den senaste förhandlingen 2014 fick avslag.

Teknisk lösning

Den rättegången ogiltigförklarades senare och när förhandlingarna började om i höstas hade Cementa gjort sin läxa och rättat till de brister som fanns i den tidigare tillståndsansökan.

– Då kunde vi inte presentera en färdig teknisk lösning för omdragningen av Hållsdammsbäcken. Nu har vi kunnat visa det inte får några effekter för vattenavrinning och Natura 2000-området. Dessutom har vi kunnat visa på riksintresset i att det produceras cement i västra Sverige, säger Hoffstedt till SLA några timmar efter att domstolen meddelat sitt beslut.

– Det är ett mycket positivt besked för Cementa, för fabriken och all vår personal som nu kan arbetare vidare i lugn och ro. Vi känner givetvis både glädje och lättnad nu för det har varit en utdragen process.

Det nya tillståndet innebär fortsatt och utökat brytningstillstånd i 15 år framåt, fram till år 2031. Mark- och miljödomstolen ger Cementa tillstånd att bryta högst 1,5 miljoner ton kalksten per år och sprängningar får som nu endast ske på vardagar mellan 07–18.

Ett förbehåll finns dock. Cementa får inte börja leda om Hållsdammsbäckens vatten förrän domen vunnit laga kraft.

Om domen överklagas till mark- och miljööverdomstolen kan en sådan process bli utdragen och hindra bolaget från att komma i gång med brytningen i sitt utökade täktområde.

– Det nuvarande tillståndet löper ut om elva månader (mars 2017) och det finns en uppenbar risk att vi får brist på kalksten oavsett om domen överklagas eller inte, eftersom den nuvarande reserven tar slut inom cirka nio månader. Det är något som vi nu måste sätta oss ned och börja planera för, säger Hoffstedt.

Oenig domstol

Domstolen var dock inte enig i sitt beslut. Joen Morales (tekniskt råd) samt Östen Andersson (ledamot) var skiljaktiga och anser att miljökonsekvensbeskrivningen i Cementas ansökan är så pass bristfällig att ”tillstånd inte kan prövas och än mindre beviljas på det underlag som getts in i målet”, skriver de i en bilaga.

Ordföranden Ove Järnholm, Nils-Göran Nilsson (tekniskt råd) samt Hans Wennerholm (ledamot) utgjorde därmed majoritet och dömde till Cementas favör.