23 mar 2016 11:25

23 mar 2016 11:42

Beviljas pengar för frihetsberövning

SKÖVDE: JK-beslut

En Skövdebo som var anhållen i tre dagar utan att åtal därefter väcktes får nu ersättning av staten för dagarna som frihetsberövad.

Det var i augusti förra året som Skövdebon i 40-årsåldern anhölls. Han misstänktes för grov fridskränkning och satt anhållen i tre dagar.

Inget åtal

Men förundersökningen mot honom avslutades utan att åtal mot honom väcktes.

I december ansökte mannen om statlig ersättning, enligt Justitiekanslerns praxis, för dagarna som frihetsberövad.

Och nu står det också klart att mannen efter beslut av JK får 6 000 kronor i ersättning för det lidande han utsattes för i samband med att han var frihetsberövad.

Därutöver ersätts han också för ombudskostnader med drygt 1 500 kronor.

Det var i augusti förra året som Skövdebon i 40-årsåldern anhölls. Han misstänktes för grov fridskränkning och satt anhållen i tre dagar.

Inget åtal

Men förundersökningen mot honom avslutades utan att åtal mot honom väcktes.

I december ansökte mannen om statlig ersättning, enligt Justitiekanslerns praxis, för dagarna som frihetsberövad.

Och nu står det också klart att mannen efter beslut av JK får 6 000 kronor i ersättning för det lidande han utsattes för i samband med att han var frihetsberövad.

Därutöver ersätts han också för ombudskostnader med drygt 1 500 kronor.