23 mar 2016 17:40

23 mar 2016 17:40

Biogashaveri minskade överskott med 40 mkr

EKONOMI: Skövde kommuns bokslut

Skövde kommun gör ett bra resultat för 2015. Överskottet blir 78 miljoner kronor, men det påverkas negativt av det ekonomiska haveriet i Skövde Biogas AB.
Där försvann 40 miljoner kronor när aktierna skrevs ned under fjolåret.

Biogasbolagets ekonomiska problem tvingade fram nedskrivningarna vilket blir tydligt i kommunens bokslut.

– Så ser verkligheten tyvärr ut. Utvecklingen inom biogasområdet och lagstiftningen har tvingat fram de åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Svider det inte att resultatet kunde ha varit ännu bättre?

– Jag håller mig till verkligheten och det är ett givande och tagande. Vi har en välskött och bra ekonomi med goda tillgångar och god soliditet, säger Jonsson.

Hon får medhåll av nya ekonomichefen Maria Vazari. Hon värvades från Mariestads kommun och tillträdde i augusti. Hon lyfter kommunens låga låneskuld och höga soliditet, men varnar även för de utmaningar som väntar.

Kostnaderna ökar

Kostnadsökningarna för landets kommuner väntas stiga från nivån 0,5 procent till cirka 2,5 procent de kommande åren. Flyktingsmottagningen i det korta perspektivet och en allt äldre befolkning i det långa är svåra utmaningar som väntar.

Skatteintäkterna ökar inte i samma takt.

– Vi arbetar nu med att ta fram en långtidsprognos för hur demografiutvecklingen kommer påverka oss, säger Vazari.

Katarina Jonsson säger att fortsatt fokus mot Vision 2025 gäller.

– Jag har sagt det förr och säger det igen, jobb, bostäder och utbildning är det viktigaste vi har att jobba med.

Biogasbolagets ekonomiska problem tvingade fram nedskrivningarna vilket blir tydligt i kommunens bokslut.

– Så ser verkligheten tyvärr ut. Utvecklingen inom biogasområdet och lagstiftningen har tvingat fram de åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Svider det inte att resultatet kunde ha varit ännu bättre?

– Jag håller mig till verkligheten och det är ett givande och tagande. Vi har en välskött och bra ekonomi med goda tillgångar och god soliditet, säger Jonsson.

Hon får medhåll av nya ekonomichefen Maria Vazari. Hon värvades från Mariestads kommun och tillträdde i augusti. Hon lyfter kommunens låga låneskuld och höga soliditet, men varnar även för de utmaningar som väntar.

Kostnaderna ökar

Kostnadsökningarna för landets kommuner väntas stiga från nivån 0,5 procent till cirka 2,5 procent de kommande åren. Flyktingsmottagningen i det korta perspektivet och en allt äldre befolkning i det långa är svåra utmaningar som väntar.

Skatteintäkterna ökar inte i samma takt.

– Vi arbetar nu med att ta fram en långtidsprognos för hur demografiutvecklingen kommer påverka oss, säger Vazari.

Katarina Jonsson säger att fortsatt fokus mot Vision 2025 gäller.

– Jag har sagt det förr och säger det igen, jobb, bostäder och utbildning är det viktigaste vi har att jobba med.