23 mar 2016 17:32

23 mar 2016 17:32

Detaljplanöppnar förrunda tomter

KNISTAD

Skövde kommun tar fram en ny detaljplan för Knistad 2:4 som nu går ut på samråd. Knistad herrgårds ägare Dan Persson vill skapa villatomter på delar av fastigheten.

Satsningen beskrivs som en ”äppelby” och detaljplanen öppnar för de runda tomter som planeras. 27 tomter är aktuella i planen.

Den nya bebyggelsen ska passas in i landskapet och förhålla sig väl till de värdefulla miljöerna och byggnaderna.

Satsningen beskrivs som en ”äppelby” och detaljplanen öppnar för de runda tomter som planeras. 27 tomter är aktuella i planen.

Den nya bebyggelsen ska passas in i landskapet och förhålla sig väl till de värdefulla miljöerna och byggnaderna.