23 mar 2016 15:08

23 mar 2016 15:08

Nytt SOS Alarm-avtal

VÄSTRA GÖTALAND: I väntan på ny utredning

Avtalet med SOS Alarm förlängs men om 18 månader ska ett nytt vara klart.
– Vi ska börja titta på det. Tiden går fort, säger Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Regionstyrelsen tog nyligen beslut om att förlänga avtalet med SOS Alarm, efter många turer fram och tillbaka där regionen ett tag var inne på att ta över prioriteringen själva. SOS Alarm hade problem att bemanna med sjuksköterskor, vilket gjorde att regionen tvekade.

HSS har tagit över frågan och under onsdagen togs beslut om att förlänga avtalet med SOS Alarm med 18 månader, från och med första april. Samtidigt ska hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström titta på hur prioritering och dirigering ska bedrivas efter 30 september 2017.

Politisk enighet

Det råder politisk enighet om beslutet.

– Vissa saker behöver klargöras. Vi måste få till en dialog med SOS Alarm och vi kommer att sätta och ned och diskutera, säger Jonas Andersson.

Tidigare har Ann Söderström sagt att arbetssättet i Uppsala och Västmanland, där landstingen själva sköter larm och dirigering, ska granskas. Även regionen i Skåne har tagit beslut om att sköta prioritering och dirigering på egen hand.

Läget på Bup

HSS yttrade sig även över patientnämndens skrivelse om situationen på barn- och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus

Måluppfyllelsen till första besök ligger på cirka 50 procent och till utredning och behandling är den mellan 15 och 20 procent. HSS konstaterar att förbättrad tillgänglighet är ett av fokusområdena under 2016.

Det finns även ett uppdrag om att öka tillgängligheten till första linjens vård för barn med lindriga psykiska symptom.

– Vi inser att läget är bekymmersamt, men vår uppfattning är att Bup på Skas hanterar det bra. Vi hoppas att satsningen på mer psykiatrisk vård ger resultat, säger Jonas Andersson.

Regionstyrelsen tog nyligen beslut om att förlänga avtalet med SOS Alarm, efter många turer fram och tillbaka där regionen ett tag var inne på att ta över prioriteringen själva. SOS Alarm hade problem att bemanna med sjuksköterskor, vilket gjorde att regionen tvekade.

HSS har tagit över frågan och under onsdagen togs beslut om att förlänga avtalet med SOS Alarm med 18 månader, från och med första april. Samtidigt ska hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström titta på hur prioritering och dirigering ska bedrivas efter 30 september 2017.

Politisk enighet

Det råder politisk enighet om beslutet.

– Vissa saker behöver klargöras. Vi måste få till en dialog med SOS Alarm och vi kommer att sätta och ned och diskutera, säger Jonas Andersson.

Tidigare har Ann Söderström sagt att arbetssättet i Uppsala och Västmanland, där landstingen själva sköter larm och dirigering, ska granskas. Även regionen i Skåne har tagit beslut om att sköta prioritering och dirigering på egen hand.

Läget på Bup

HSS yttrade sig även över patientnämndens skrivelse om situationen på barn- och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus

Måluppfyllelsen till första besök ligger på cirka 50 procent och till utredning och behandling är den mellan 15 och 20 procent. HSS konstaterar att förbättrad tillgänglighet är ett av fokusområdena under 2016.

Det finns även ett uppdrag om att öka tillgängligheten till första linjens vård för barn med lindriga psykiska symptom.

– Vi inser att läget är bekymmersamt, men vår uppfattning är att Bup på Skas hanterar det bra. Vi hoppas att satsningen på mer psykiatrisk vård ger resultat, säger Jonas Andersson.