23 mar 2016 06:00

23 mar 2016 08:13

Rädda Våmbsdalen överklagar Cementadomen

SKÖVDE: ”Vi ger inte upp striden så lätt”

Cementas nya brytningstillstånd innebär stora markarbeten vid motionsspåren på Billingen när Hållsdammsbäcken ska dras om.
– Det rimmar illa med satsningen på fritidsområdet, säger Ingemar Holmberg från nätverket Rädda Våmbsdalen.

Hållsdammsbäcken var en kärnfrågorna i Cementas ansökan om fortsatt tillstånd att bryta kalksten i fastigheten Våmb 30:10. Det nya verksamhetsområdet sträcker sig in i kanten av den södra delen på Billingens fritidsområde, där bland annat den lila milen korsar Hållsdammsbäcken.

Markarbeten

När vattendraget nu ska ledas om sker detta arbete på båda sidor om spåret, vilket innebär stora markarbeten med maskiner i området där motionärer och mtb-cyklister nu vistas och där SM-tävlingar tidigare hållits.

– Det är klart att det kommer påverka oss, men det är för tidigt att säga hur. Jag är inte särskilt orolig även om jag ser att det finns många olika intressen i Billingen, säger Frida Anderstedt, enhetschef för Billingens fritidsområde på Skövde kommun.

Samtidigt som Cementas täktområde närmar sig fritidsområdet har kommunen aviserat en storsatsning på Billingen. I förstudien till en utveckling av området har Cementas verksamhet diskuterats.

– Nu får vi titta närmare på vad detta innebär, säger Anderstedt.

Skövdebon Ingemar Holmberg, en av grundarna till nätverket Rädda Våmbsdalen, är uppvuxen på Billingens södra kant och har svårt att förstå hur Mark- och miljödomstolen kunde ta så lätt på de naturvärden som finns i området.

Han vistas ofta i naturen och har koll på de röda markeringspinnar som Cementa placerat ut för Hållsdammsbäckens nya dragning ute i skogen.

– De kom upp dagen efter att domstolen hade varit här på syn, suckar han.

Överklagar

Trots nederlaget i måndags är Ingemar Holmberg fortfarande stridslysten. Kampen mot bolagets fortsatta brytning av kalksten kommer att gå vidare, säger han.

– Vi ger inte upp striden så lätt utan kommer att begära prövningstillstånd.

Att två i domstolen var helt skiljaktiga och pekade ut just den stora påverkan för naturvärdena på Billingens som skäl för avslag, tar han som gott tecken.

– Det ger oss ändå lite hopp om att det sista ordet inte är sagt i den här frågan, menar han.

Domen kan överklagas fram till den 11 april

Hållsdammsbäcken var en kärnfrågorna i Cementas ansökan om fortsatt tillstånd att bryta kalksten i fastigheten Våmb 30:10. Det nya verksamhetsområdet sträcker sig in i kanten av den södra delen på Billingens fritidsområde, där bland annat den lila milen korsar Hållsdammsbäcken.

Markarbeten

När vattendraget nu ska ledas om sker detta arbete på båda sidor om spåret, vilket innebär stora markarbeten med maskiner i området där motionärer och mtb-cyklister nu vistas och där SM-tävlingar tidigare hållits.

– Det är klart att det kommer påverka oss, men det är för tidigt att säga hur. Jag är inte särskilt orolig även om jag ser att det finns många olika intressen i Billingen, säger Frida Anderstedt, enhetschef för Billingens fritidsområde på Skövde kommun.

Samtidigt som Cementas täktområde närmar sig fritidsområdet har kommunen aviserat en storsatsning på Billingen. I förstudien till en utveckling av området har Cementas verksamhet diskuterats.

– Nu får vi titta närmare på vad detta innebär, säger Anderstedt.

Skövdebon Ingemar Holmberg, en av grundarna till nätverket Rädda Våmbsdalen, är uppvuxen på Billingens södra kant och har svårt att förstå hur Mark- och miljödomstolen kunde ta så lätt på de naturvärden som finns i området.

Han vistas ofta i naturen och har koll på de röda markeringspinnar som Cementa placerat ut för Hållsdammsbäckens nya dragning ute i skogen.

– De kom upp dagen efter att domstolen hade varit här på syn, suckar han.

Överklagar

Trots nederlaget i måndags är Ingemar Holmberg fortfarande stridslysten. Kampen mot bolagets fortsatta brytning av kalksten kommer att gå vidare, säger han.

– Vi ger inte upp striden så lätt utan kommer att begära prövningstillstånd.

Att två i domstolen var helt skiljaktiga och pekade ut just den stora påverkan för naturvärdena på Billingens som skäl för avslag, tar han som gott tecken.

– Det ger oss ändå lite hopp om att det sista ordet inte är sagt i den här frågan, menar han.

Domen kan överklagas fram till den 11 april