23 mar 2016 17:17

23 mar 2016 17:17

S deltog inte i ksau-beslut om Billingen

KSAU: Första steget i politiska processen

Socialdemokraterna deltog som väntat inte i första politiska beslutet om Billingensatsningen.

Första steget i den formella politiska processen togs på onsdagen när kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige den 25 april.

M, C och L sa ja, medan Socialdemokraterna valde att inte delta. Partiet ska först ha sin interna diskussion inom partiet.

Därmed blev det ingen diskussion alls i frågan. Nu fortsätter processen via kommunstyrelsen den 4 april och kommunfullmäktige den 25 april.

När det gäller investeringarna på 105 miljoner kronor som planeras i skidspår, backe och badanläggning är de fortfarande grova, men relativt säkra enligt Katarina Jonsson (M).

– Det är penseldrag, men inte exakta beräkningar. Blir det ett positivt beslut kommer vi lägga in investeringssummor år för år i takt med att projekteringen görs säger hon.

Driften är beräknad till 20 miljoner kronor årligen.

– Det är kostnader för kapital, avskrivningar och personal, men där räknar vi också med intäkter.

Första steget i den formella politiska processen togs på onsdagen när kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget som läggs fram för beslut i kommunfullmäktige den 25 april.

M, C och L sa ja, medan Socialdemokraterna valde att inte delta. Partiet ska först ha sin interna diskussion inom partiet.

Därmed blev det ingen diskussion alls i frågan. Nu fortsätter processen via kommunstyrelsen den 4 april och kommunfullmäktige den 25 april.

När det gäller investeringarna på 105 miljoner kronor som planeras i skidspår, backe och badanläggning är de fortfarande grova, men relativt säkra enligt Katarina Jonsson (M).

– Det är penseldrag, men inte exakta beräkningar. Blir det ett positivt beslut kommer vi lägga in investeringssummor år för år i takt med att projekteringen görs säger hon.

Driften är beräknad till 20 miljoner kronor årligen.

– Det är kostnader för kapital, avskrivningar och personal, men där räknar vi också med intäkter.