24 mar 2016 18:30

24 mar 2016 19:12

95 nya bostäder på gång i etapp 2

TRÄDGÅRDSSTADEN: Radhuslägenheter fick bygglov

Det börjar röra på sig i Trädgårdsstadens andra etapp.
Byggnadsnämnden godkände fyra bygglov för totalt 95 lägenheter på skärtorsdagen.

Största enskilda bygglovet gällde 68 lägenheter som Peab planerar. 13 stycken flerbostadshus om vardera fyra lägenheter samt 16 stycken radhuslägenheter planeras.

Delar av projektet marknadsförs av Peab som bostadsrättsföreningen Astrakan med säljstart i maj.

Även Borohus får bygglov för 24 stycken lägenheter i radhus på två olika fastigheter.

Dessutom gav nämnden bygglov för en gruppbostad med tre bostäder.

Gjort ett ryck

Tidigare har Nässjöhus fått bygglov och dragit i gång ett projekt med enbostadshus i etapp två, men nu hoppas kommunen att den breda utbyggnaden skjuter fart.

– Vi har gjort ett ryck från både politiken och sektorn för att komma i gång här. Historiskt har det funnits en tanke om att inte släppa för mycket tomter på en gång, men så kan vi inte hålla på med den bostadsbrist som finns i dag. Nu har vi pushat och varit aktiva för att området ska komma i gång, säger Magnus Hammar Borsch (M) ordförande i byggnadsnämnden.

De planerade bostäderna ligger norr om nuvarande Trädgårdsstaden mot Törebodavägen. Kommunen har förberett infrastukturen i delar av området.

– Det är svårare att få ekonomi på att bygga längre från centrum, men jag ser det här som ett trendbrott där fler aktörer är beredda att bygga, säger Hammar Borsch.

Bygglov i Frostaliden

Han inkluderar då även Frostaliden där Brunnen bostäder AB beviljades bygglov för två byggnader och totalt 52 lägenheter.

Götenehus är inne på Frostaliden sedan tidigare och Skövdebostäder har reserverat sig för ett projekt där. Kommunen hoppas att ytterligare en aktör ska bestämma sig för att satsa i området.

Bygglov för Rönnen

Arne Lorentzon AB fick också bygglov för Rönnen och ombyggnaden av den tidigare tingshusbyggnaden. Bygglovet omfattar dock inte förändringar av fönster och balkonger. Byggnaden skyddas exteriört av en bevarandeplan och här måste byggherren visa ett mer detaljerat underlag.

Den nuvarande byggnaden ska ge plats för totalt elva lägenheter. I den nya byggnaden i tingshusparken skapas en byggnad med 26 lägenheter.

Största enskilda bygglovet gällde 68 lägenheter som Peab planerar. 13 stycken flerbostadshus om vardera fyra lägenheter samt 16 stycken radhuslägenheter planeras.

Delar av projektet marknadsförs av Peab som bostadsrättsföreningen Astrakan med säljstart i maj.

Även Borohus får bygglov för 24 stycken lägenheter i radhus på två olika fastigheter.

Dessutom gav nämnden bygglov för en gruppbostad med tre bostäder.

Gjort ett ryck

Tidigare har Nässjöhus fått bygglov och dragit i gång ett projekt med enbostadshus i etapp två, men nu hoppas kommunen att den breda utbyggnaden skjuter fart.

– Vi har gjort ett ryck från både politiken och sektorn för att komma i gång här. Historiskt har det funnits en tanke om att inte släppa för mycket tomter på en gång, men så kan vi inte hålla på med den bostadsbrist som finns i dag. Nu har vi pushat och varit aktiva för att området ska komma i gång, säger Magnus Hammar Borsch (M) ordförande i byggnadsnämnden.

De planerade bostäderna ligger norr om nuvarande Trädgårdsstaden mot Törebodavägen. Kommunen har förberett infrastukturen i delar av området.

– Det är svårare att få ekonomi på att bygga längre från centrum, men jag ser det här som ett trendbrott där fler aktörer är beredda att bygga, säger Hammar Borsch.

Bygglov i Frostaliden

Han inkluderar då även Frostaliden där Brunnen bostäder AB beviljades bygglov för två byggnader och totalt 52 lägenheter.

Götenehus är inne på Frostaliden sedan tidigare och Skövdebostäder har reserverat sig för ett projekt där. Kommunen hoppas att ytterligare en aktör ska bestämma sig för att satsa i området.

Bygglov för Rönnen

Arne Lorentzon AB fick också bygglov för Rönnen och ombyggnaden av den tidigare tingshusbyggnaden. Bygglovet omfattar dock inte förändringar av fönster och balkonger. Byggnaden skyddas exteriört av en bevarandeplan och här måste byggherren visa ett mer detaljerat underlag.

Den nuvarande byggnaden ska ge plats för totalt elva lägenheter. I den nya byggnaden i tingshusparken skapas en byggnad med 26 lägenheter.