24 mar 2016 11:01

24 mar 2016 11:01

Får behålla jobb – trots dom

SKÖVDE: Skövdeofficer riskerade avsked

En Skövdeofficer riskerade avsked när han åtalades misstänkt för grov fridskräning. Men eftersom hovrätten dömde honom endast för ringa misshandel och ofredande anser inte personalansvarsnämnden att det utgör skäl för ett avskedande.

Skövdeofficeren åtalades misstänkt för grov fridskränkning, åklagaren hävdade att mannen utsatt en anhörig för både våld och kränkningar. Hans chef i Skövde överlämnade då frågan om att skilja honom från anställningen i Försvarsmakten till personalansvarsnämnden.

I tingsrätten friades dock mannen från grov fridskränkning, han dömdes i stället för två fall av misshandel av normalgraden. Påföljden blev villkorlig dom och böter, domstolen beslutade också att han skulle betala flera tusen kronor i skadestånd till den anhörige. Domen överklagades till hovrätten. Åklagaren yrkade även där att mannen skulle dömas för grov fridskränkning och att påföljden skulle skärpas. Men den högre instansen kom fram till att Skövdeofficeren endast gjort sig skyldig till ett fall av ringa misshandel och ett fall av ofredande. Påföljden bestämdes till böter och hovrätten ansåg heller inte att han skulle betala skadestånd.

När domen nu har vunnit laga kraft har Försvarsmaktens personalansvarsnämnd kommit fram till att man avskriver ärendet. Nämnden konstaterar att de gärningar som ligger till grund för hovrättens prövning inte utgör saklig grund för att skilja officerens från anställningen.

Skövdeofficeren åtalades misstänkt för grov fridskränkning, åklagaren hävdade att mannen utsatt en anhörig för både våld och kränkningar. Hans chef i Skövde överlämnade då frågan om att skilja honom från anställningen i Försvarsmakten till personalansvarsnämnden.

I tingsrätten friades dock mannen från grov fridskränkning, han dömdes i stället för två fall av misshandel av normalgraden. Påföljden blev villkorlig dom och böter, domstolen beslutade också att han skulle betala flera tusen kronor i skadestånd till den anhörige. Domen överklagades till hovrätten. Åklagaren yrkade även där att mannen skulle dömas för grov fridskränkning och att påföljden skulle skärpas. Men den högre instansen kom fram till att Skövdeofficeren endast gjort sig skyldig till ett fall av ringa misshandel och ett fall av ofredande. Påföljden bestämdes till böter och hovrätten ansåg heller inte att han skulle betala skadestånd.

När domen nu har vunnit laga kraft har Försvarsmaktens personalansvarsnämnd kommit fram till att man avskriver ärendet. Nämnden konstaterar att de gärningar som ligger till grund för hovrättens prövning inte utgör saklig grund för att skilja officerens från anställningen.