24 mar 2016 16:09

24 mar 2016 16:09

Får markreservation för Mossagården

SKÖVDE

Lorentzon Mossagården AB får markreservation för del av Mossagården och kvarteret Städet.

Det föreslås kommunstyrelsen besluta om. Bostadsbebyggelse av ca 200 bostäder i flerbostadshus planeras enligt ett förslag där Arne Lorentzon, Skövdebostäder och HSB gemensamt går in i projektet.

I området planeras även för en förskola en park.

Det föreslås kommunstyrelsen besluta om. Bostadsbebyggelse av ca 200 bostäder i flerbostadshus planeras enligt ett förslag där Arne Lorentzon, Skövdebostäder och HSB gemensamt går in i projektet.

I området planeras även för en förskola en park.