24 mar 2016 16:08

24 mar 2016 16:08

Höjer takför borgen

SKÖVDE

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkända ett borgensåtagande om 10 miljoner kronor. Det är Landsbygdsfiber i Skövde AB som vill ha borgen för sin utbyggnad av fiber.

Kommunstyrelsen kan godkänna borgen upp till fem miljoner kronor, men nu krävs fullmäktiges godkännande.

– Här handlar det om den största utbyggnaden på landsbygden som berör cirka 600 hushåll, säger Katarina Jonsson (M).

Kommunstyrelsen kan godkänna borgen upp till fem miljoner kronor, men nu krävs fullmäktiges godkännande.

– Här handlar det om den största utbyggnaden på landsbygden som berör cirka 600 hushåll, säger Katarina Jonsson (M).