26 mar 2016 06:00

28 mar 2016 15:46

Hot och våld på HVB-hem

SKÖVDE: Allvarliga händelser på kommunens HVB-hem

Skövde kommun har i vinter haft flera allvarliga incidenter på sina HVB-hem.
Vid ett tillfälle har en ungdom försökt sätta eld på sig själv. Både ungdomar och personal vittnar om händelser med våld och hot.

Det framgår av en inspektionsrapport skriven av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo i februari.

Rapporten vittnar om en oerhört ansträngd situation på kommunens HVB-hem sedan Skövde tagit emot över 100 ensamkommande flyktingbarn under 2015.

Dubbelbeläggning

Trångboddhet och dubbelbeläggning har skapat en pressad miljö på flera av de tillfälliga HVB-boenden som inrättats.

Möjligheterna att flytta ungdomar som inte trivs tillsammans eller som kommer i konflikt med varandra har varit små.

Flera händelser med våld eller hot om våld har inträffat. En ungdom ska ha försökt sätta eld på sig själv och slog sedan sig själv med dator. En ungdom svingade en biljardkö mot personal och personalen ska också ha fått hett tevatten kastat mot sig.

Personal på vissa avdelningar vittnar om bristande larmrutiner och efterlyser bättre stöd från chefer. I vissa fall har man upplevt att cheferna ville tysta ned förhållandena.

Ivo anser att bristerna är så allvarliga att barnen riskerar att fara illa och har förelagt kommunen att redovisa en åtgärdsplan.

– Vi arbetar intensivt för att komma i kapp med det som vi inte hann med under hösten. Det är en påfrestande situation som måste hanteras så varsamt som möjligt. Det handlar om barn och ungdomar som saknar sina föräldrar, skriver Saeed Ardane i ett mailsvar till SLA.

Han konstaterar att kommunen tagit emot 100 fler barn än de 22 som ingår i fördelningstalet. Något som tvingat fram akuta lösningar. Ardane säger att han löpande informerat Ivo om det faktiska läget.

Åtgärdsplanen skickade till Ivo i förra veckan och innehåller bland annat:

Under våren öppnar två nya hem anpassade för långsiktigt boende. Det kommer att minska dubbelbeläggningen.

Fler chefer anställs, från maj finns fyra enhetschefer.

Fler handläggare och boendepersonal har anställts.

All personal har fått introduktion i rutinerna vid hot och våld. Under våren ska all personal få ytterligare utbildning om rutinerna och mer krisutbildning.

Det framgår av en inspektionsrapport skriven av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo i februari.

Rapporten vittnar om en oerhört ansträngd situation på kommunens HVB-hem sedan Skövde tagit emot över 100 ensamkommande flyktingbarn under 2015.

Dubbelbeläggning

Trångboddhet och dubbelbeläggning har skapat en pressad miljö på flera av de tillfälliga HVB-boenden som inrättats.

Möjligheterna att flytta ungdomar som inte trivs tillsammans eller som kommer i konflikt med varandra har varit små.

Flera händelser med våld eller hot om våld har inträffat. En ungdom ska ha försökt sätta eld på sig själv och slog sedan sig själv med dator. En ungdom svingade en biljardkö mot personal och personalen ska också ha fått hett tevatten kastat mot sig.

Personal på vissa avdelningar vittnar om bristande larmrutiner och efterlyser bättre stöd från chefer. I vissa fall har man upplevt att cheferna ville tysta ned förhållandena.

Ivo anser att bristerna är så allvarliga att barnen riskerar att fara illa och har förelagt kommunen att redovisa en åtgärdsplan.

– Vi arbetar intensivt för att komma i kapp med det som vi inte hann med under hösten. Det är en påfrestande situation som måste hanteras så varsamt som möjligt. Det handlar om barn och ungdomar som saknar sina föräldrar, skriver Saeed Ardane i ett mailsvar till SLA.

Han konstaterar att kommunen tagit emot 100 fler barn än de 22 som ingår i fördelningstalet. Något som tvingat fram akuta lösningar. Ardane säger att han löpande informerat Ivo om det faktiska läget.

Åtgärdsplanen skickade till Ivo i förra veckan och innehåller bland annat:

Under våren öppnar två nya hem anpassade för långsiktigt boende. Det kommer att minska dubbelbeläggningen.

Fler chefer anställs, från maj finns fyra enhetschefer.

Fler handläggare och boendepersonal har anställts.

All personal har fått introduktion i rutinerna vid hot och våld. Under våren ska all personal få ytterligare utbildning om rutinerna och mer krisutbildning.