27 mar 2016 06:00

27 mar 2016 06:00

Klart färre konkurser än under de senaste åren

FÖRETAG: Positiv utveckling i Skövde

Under 2015 registrerades 17 företagskonkurser i Skövde. Det är klart färre än under de två åren innan då motsvarande siffra var 26.
Trenden övriga riket där trenden var att konkurserna minskade.

Antalet företag som gick i konkurs i Skövde under 2015 minskade med 35 procent jämfört med 2014. Det visar statistik från Upplysningscentralen (UC).

17 konkurser är den lägsta siffran på flera år och både under 2014 och 2013 registrerades så mycket som 26 företagskonkurser.

Kommunerna i närheten som Tibro (6), Karlsborg (2), Hjo (3), Falköping (10) och Mariestad (9) ligger inte oväntat sett ur ett storleksperspektiv något lägre.

Minskande trend

Minskade antal konkurser är också en trend i hela riket. Företagskonkurserna i Sverige minskade med 8 procent för helåret 2015. Under hela året gick 6 071 företag i konkurs, att jämföra med 6 564 under 2014.

– Att företagskonkurserna nu har minskat månad för månad under hela 2015 är ett rekord i sig. Vi ser vi det som ett tecken på fortsatt stabilitet för det svenska företagandet, och med ett konjunkturläge som i vår analys ser relativt gott ut även framöver, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC i ett pressmeddelande.

I Västra Götaland skedde en liten minskning med 913 konkurser 2015 jämfört med 914 under 2014.

Antalet företag som gick i konkurs i Skövde under 2015 minskade med 35 procent jämfört med 2014. Det visar statistik från Upplysningscentralen (UC).

17 konkurser är den lägsta siffran på flera år och både under 2014 och 2013 registrerades så mycket som 26 företagskonkurser.

Kommunerna i närheten som Tibro (6), Karlsborg (2), Hjo (3), Falköping (10) och Mariestad (9) ligger inte oväntat sett ur ett storleksperspektiv något lägre.

Minskande trend

Minskade antal konkurser är också en trend i hela riket. Företagskonkurserna i Sverige minskade med 8 procent för helåret 2015. Under hela året gick 6 071 företag i konkurs, att jämföra med 6 564 under 2014.

– Att företagskonkurserna nu har minskat månad för månad under hela 2015 är ett rekord i sig. Vi ser vi det som ett tecken på fortsatt stabilitet för det svenska företagandet, och med ett konjunkturläge som i vår analys ser relativt gott ut även framöver, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC i ett pressmeddelande.

I Västra Götaland skedde en liten minskning med 913 konkurser 2015 jämfört med 914 under 2014.

Konkurser

Antal företagskonkurser i Skövde:

201517
201426
201326
201218

 

Källa: UC