28 mar 2016 14:12

29 mar 2016 17:38

Svenska kyrkan fortsätter tappa medlemmar

RELIGION: Minus en procent i Skövde

Svenska kyrkan fortsätter att tappa medlemmar.
Under 2015 begärde totalt 281 personer i Skövde kommun aktivt utträde och sammantaget minskade medlemsantalet med 0,9 procent.

I samtliga församlingar i Skövde kommun minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan under 2015. Störst procentuellt tapp var det i Sventorp-Forsby församling som förlorade tre procent av sina medlemmar.

Totalt i Skövde kommun minskade antalet medlemmar med 323 personer. Det motsvarar en procentuell förändring med 0,9 procent vilket är något lägree än i riket totalt där minskningen var 1,1 procent.

Av dessa var det 281 personer som aktivt begärde utträde.

Störst i Karlsborg

Störst procentuell minskning i närområdet hade Karlsborg med 1,9 procent. I övrigt märks Tibro 1,6 procent, Falköping 1,2 procent och Hjo 0,7 procent.

Totalt i Västra Götaland minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med nästan 12 000 personer, vilket motsvara 1,2 procent, och därav var det 9 190 aktiva utträden.

Samtidigt valde cirka 9 000 personer att inträda i Svenska kyrkan i landet – det högsta antalet på tjugo år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmation.

40 gick med

Men sammantaget är det ändå klart fler som går ur och sammantaget skedde en medlemsminskning på 0,6 procent.

I Skövde kommun valde 40 personer att inträda i Svenska kyrkan.

 

I samtliga församlingar i Skövde kommun minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan under 2015. Störst procentuellt tapp var det i Sventorp-Forsby församling som förlorade tre procent av sina medlemmar.

Totalt i Skövde kommun minskade antalet medlemmar med 323 personer. Det motsvarar en procentuell förändring med 0,9 procent vilket är något lägree än i riket totalt där minskningen var 1,1 procent.

Av dessa var det 281 personer som aktivt begärde utträde.

Störst i Karlsborg

Störst procentuell minskning i närområdet hade Karlsborg med 1,9 procent. I övrigt märks Tibro 1,6 procent, Falköping 1,2 procent och Hjo 0,7 procent.

Totalt i Västra Götaland minskade antalet medlemmar i Svenska kyrkan med nästan 12 000 personer, vilket motsvara 1,2 procent, och därav var det 9 190 aktiva utträden.

Samtidigt valde cirka 9 000 personer att inträda i Svenska kyrkan i landet – det högsta antalet på tjugo år. Ungefär 30 procent av dessa är ungdomar som inträder vid konfirmation.

40 gick med

Men sammantaget är det ändå klart fler som går ur och sammantaget skedde en medlemsminskning på 0,6 procent.

I Skövde kommun valde 40 personer att inträda i Svenska kyrkan.

 

Medlemsstatistik i Skövde kommun

Område Medlemmar 2015 Medlemmar 2014 Medlemsförändring Procentuell förändring Aktiva inträden Aktiva utträden

Bergs församling 2 067 2 079 -12 -0,6 0 11

Frösve församling 1 992 2 018 -26 -1,3 3 12

Götlunda församling 1 345 1 357 -12 -0,9 0 9

Skultorps församling 3 301 3 322 -21 -0,6 2 25

Skövde församling 24 438 24 610 -172 -0,7 32 201

Sventorp-Forsby församling 1 210 1 247 -37 -3,0 0 9

Värings församling 1 223 1 248 -25 -2,0 1 2

Värsås-Varola-Vretens församling 1 240 1 258 -18 -1,4 2 12

Skövde kommun totalt 36 816 37 139 -323 -0,9 40 281

Källa: Svenska kyrkan